Jag vill veta mer!

Få stenkoll på verksamheten med dagsfärsk statistik över insatsbehov och måluppfyllelse. Användarvänlig och smidig lärportal för kvalitet, dokumentation och lärande.

Unikum för kommunen

Få stenkoll på verksamheten med dagsfärsk statistik över insatsbehov och måluppfyllelse. Användarvänlig och smidig lärportal för kvalitet, dokumentation och lärande.

Unikum för kommunen

Få stenkoll på verksamheten med dagsfärsk statistik över insatsbehov och måluppfyllelse. Användarvänlig och smidig lärportal för kvalitet, dokumentation och lärande.

Svenska förskolors och skolors favoritverktyg

Unikum är Sveriges största lärportal med fler än 1 miljon användarkonton i 80+ kommuner och 4000 skolor. Med Unikum skapar du en röd tråd kring lärprocessen med dokumentation som smidigt och tryggt kan följa barnet hela vägen från förskola till vuxenutbildning. Det bidrar till ett systematiskt och kontinuerligt arbete med att utveckla kvaliteten i förskolor och skolor i hela kommunen.

Lätt med systematiskt kvalitetsarbete i hela kommunen

Unikum stöttar det systematiska kvalitetsarbetet i arbetslag, i skolor och i hela kommunen. Med användarvänliga verktyg för uppföljning, analys och reflektion samt lättillgängliga läroplaner jobbar alla i Unikum på ett naturligt sätt med hela kvalitetshjulet. Som huvudman kan du hela tiden följa kvalitetsarbetet på ett smidigt sätt.
Läs mer om hur Unikum underlättar SKA

Statistik och översikter för kvalitetsuppföljning

Med Unikum får du ett uppskattat hjälpmedel för datadrivet beslutsfattande, kvalitetsuppföljning och resursfördelning. Få dagsfärsk statistik och tydliga översikter för att analysera måluppfyllelse och resultat för olika skolor och årskurser. Du kan även analysera skillnader mellan flickor/pojkar och följa insatsbehov för elever i behov av särskilt stöd. Statistiken sträcker sig 10 terminer tillbaka – perfekt när Skolinspektionen kommer på besök!

Integrera Unikum med appar och molntjänster

Unikum har byggts för att användas tillsammans med andra appar och molntjänster. Spara tid och jobba proffsigt med undervisning genom att integrera Unikum med Google Classroom, Microsoft Teams, elevregister, kommunikationsplattformar, schema- och frånvaroprogram.
Läs mer om att kombinera Unikum med dina favoritverktyg

För dig som är IT-chef:

Koppla Unikum till kommunens befintliga IT-infrastruktur

 • Automatisk synkronisering med elevregister
 • Smidig och säker inloggning i kommunens system för Single Sign-On (SSO)
 • Integrera med hemsidor eller portaler som SiteVision, EPiServer eller Sharepoint i Office36 för att användare enkelt ska kunna hitta alla verktyg
 • Läs mer om våra plattforms- och integrationstjänster här

Smidig inloggning via Skolfederation

 • Med Skolfederation kommer lärare och elever i kommunens alla skolor åt alla läroresurser och digitala verktyg de behöver från en och samma inloggning
 • Unikum är godkänd medlem i Skolfederationen
 • Anpassningen är redan klar så kommuner kan ansluta sig direkt!
 • Läs mer om inloggning via Skolfederation här

Lägre kostnader och risk med Unikum Connected

 • Unikums egna partnernätverk för moderna leverantörer av verktyg, innehåll och tjänster
 • Partnernätverket jobbar för att ge svenska skolor och kommuner världens smidigaste systempussel
 • Ger lägre kostnader och risk för alla kommuner som vill komma igång med Unikum
 • Läs mer om Unikum Connected här


För dig som är verksamhetschef/skolchef:

Digitalt stöd för Stödinsatser i både förskola och skola

 • Stödinsatser underlättar arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd.
 • Allt finns samlat och uppdaterat vilket gör det enklare att sätta in rätt insats i rätt tid.
 • Smidig dialog mellan alla inblandade.
 • Läs mer om Stödinsatser Skola eller Stödinsatser Förskola

Trygg och smidig arkivering och gallring

 • Flera olika möjligheter att anpassa åtkomst och gallring av arkiv
 • Unikum kan hantera den löpande arkiveringen av ärenden och dokumentation automatiskt

Dialog med hem, skolor och kommun

 • Smidig meddelandefunktion där du snabbt kan nå ut till hela kommunen, en hel skola/enhet, eller till utvalda roller, t.ex. rektorer, personal eller elever
 • Skräddarsydd app för dialog med hemmet där vårdnadshavare kan följa barnets dokumentation, lärloggar, aktuella händelser och boka samtalstider.

Kombinera med MS Teams och Google Classroom

 • Byggt för att integreras med Microsoft Teams och Google Classroom
 • Unikum kompletterar dem med bedömning, planering, läroplan, kunskapskrav och frånvaro.

Superlätt att komma igång!

Vi börjar alltid våra samarbeten med en pilotförsök där en eller flera skolor testar och utvärderar Unikum. På så vis kan ni vara helt säkra på att Unikum passar just er kommun.

Tryggt & Säkert

GDPR

Stöd för Dataskydd med säkra bildfunktioner, arkivering & gallring som granskats av 80+ kommuner. All data lagras i Sverige.

BankID

Med mobilt BankID kan alla användare enkelt och tryggt legitimera sig och få tillgång till rätt information.

4000 skolor

Vi har samarbetat med över 4000 förskolor och skolor i 15 år och utvecklar Unikum i nära samarbete med våra användare.

"Ett verktyg för att barnen ska få så bra hjälp som möjligt"

Bodil Samuelsson

rektor Ätranskolan och Okome skola i Falkenberg

"Det blir tydligare att se vad man ska uppnå och följa hur det går"

Kristofer Skogholm

skolutvecklare, Mölndals kommun

Vill din kommun prova Unikum?

Kontakta oss för mer information.

Unikum används av förskolor och skolor i 80+ kommuner