Jag vill veta mer!

Unikum för hela kommunen

Skapa en röd tråd för lärprocessen med dokumentation som kan följa barnet från förskola till vuxenutbildning.

Boka demo

Bakgrundsbild

Följ utvecklingen från förskola till vuxenutbildning

Unikum hjälper er att utveckla kvalitetsarbetet hela vägen från pedagog, arbetslag, skolledare till huvudman. Med Unikum skapar du en röd tråd kring lärprocessen med dokumentation som smidigt och tryggt kan följa barnet och elev hela vägen från förskola till vuxenutbildning. Det bidrar till ett systematiskt och kontinuerligt arbete med att utveckla kvaliteten i förskolor och skolor i hela kommunen.

Med Unikum får du ett uppskattat hjälpmedel för datadrivet beslutsfattande, kvalitetsuppföljning och resursfördelning. Få dagsfärsk statistik och tydliga översikter för att analysera måluppfyllelse och resultat för olika skolor och årskurser. Du kan även analysera skillnader mellan flickor/pojkar och följa insatsbehov för elever i behov av särskilt stöd.

Unikum har byggts för att användas tillsammans med andra appar och molntjänster som Microsoft Teams och Google. Unikum kompletterar dem med bedömning, planering, läroplan, kunskapskrav och frånvaro. Spara tid och jobba proffsigt med undervisning!

Införandet av Unikum har fungerat på bästa tänkbara sätt!
Unikum har gedigen erfarenhet av att införa lärplattformar samt kompetens vad gäller utveckling och förvaltning. Det finns en tydlig roadmap som är både teknisk och verksamhetsgrundad.
Unikums funktioner för stödåtgärder och dokumentation av kartläggningar var avgörande, och fördelen med direktupphandling låg i den snabba processen
Unikum gör det enklare att dokumentera, nå ut till vårdnadshavare och ge dem inblick i vardagssituationer, och stöttar oss i resan mot ett likvärdigt arbetssätt.
Unikum som verktyg är ovärderligt! Tack vare Unikum får jag en bra överblick över mina 35 medarbetare och 140 barn, genom några enkla knapptryck!
Att byta till Unikum överträffade våra förväntningar!
För mig skapar Unikum en transparens och tydlighet kring planering, progression och prestation.
I Unikum får jag en samlad bild av det viktigaste som jag behöver ha koll på. Jag slipper oroa mig för papperslappar som hamnar på villovägar eftersom allt är samlat digitalt. Det hjälper lärandet otroligt mycket!

[Webbinarium] Från planering till analys i Unikum Förskola (16 maj)

Är du nyfiken på ett digitalt verktyg anpassat för förskolan med proffsiga funktioner för att hantera och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet? Då ska du delta på vårt webbinarium där vi guidar dig igenom vårt populära verktyg för förskolan.

Fler fördelar med Unikum

Koppla Unikum till er befintliga IT-infrastruktur

 • Automatisk synkronisering med elevregister
 • Smidig och säker inloggning i kommunens system för Single Sign-On (SSO)
 • Integrera med hemsidor eller portaler som SiteVision, EPiServer eller Sharepoint i Office36 för att användare enkelt ska kunna hitta alla verktyg
 • Läs mer om våra plattforms- och integrationstjänster här

Smidig inloggning via Skolfederation

 • Med Skolfederation kommer lärare och elever i kommunens alla skolor åt alla läroresurser och digitala verktyg de behöver från en och samma inloggning
 • Unikum är godkänd medlem i Skolfederationen
 • Anpassningen är redan klar så kommuner kan ansluta sig direkt!
 • Läs mer om inloggning via Skolfederation här

Lägre kostnader och risk med Unikum Connected

 • Unikums egna partnernätverk för moderna leverantörer av verktyg, innehåll och tjänster
 • Partnernätverket jobbar för att ge svenska skolor och kommuner världens smidigaste digitala ekosystem
 • Ger lägre kostnader och risk för alla kommuner som vill komma igång med Unikum
 • Läs mer om Unikum Connected här

15+ års erfarenhet av införande i över 100 kommuner

Trygg och smidig arkivering och gallring

 • Flera olika möjligheter att anpassa åtkomst och gallring av arkiv
 • Unikum kan hantera den löpande arkiveringen av ärenden och dokumentation automatiskt
 • Läs mer om Arkivering och Gallring

Dialog med hem, skolor och kommun

 • Smidig meddelandefunktion där du snabbt kan nå ut till hela kommunen, en hel skola/enhet, eller till utvalda roller, t.ex. rektorer, personal eller elever
 • Skräddarsydd app för dialog med hemmet där vårdnadshavare kan följa barnets dokumentation, lärloggar, aktuella händelser och boka samtalstider.

Digitalt stöd för Stödinsatser

 • Stödinsatser underlättar arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd.
 • Allt finns samlat och uppdaterat vilket gör det enklare att sätta in rätt insats i rätt tid.
 • Smidig dialog mellan alla inblandade.

Tryggt & Säkert

GDPR & Schrems II-säkrat

All data i lärportalen lagras i Sverige. Stöd för Dataskydd med säkra bildfunktioner, arkivering & gallring.

BankID

Med mobilt BankID kan alla användare enkelt och tryggt legitimera sig och få tillgång till rätt information.

4000 skolor

Vi har samarbetat med över 4000 förskolor och skolor i 15 år och utvecklar Unikum i nära samarbete med våra användare.

Vill ni prova Unikum?

Vi börjar alltid våra samarbeten med en pilotförsök där en eller flera skolor testar och utvärderar Unikum. På så vis kan ni vara helt säkra på att Unikum passar just er.

Unikum används i 100+ kommuner