Jag vill veta mer!

Skapa en röd tråd för lärprocessen med dokumentation som kan följa barnet från förskola till vuxenutbildning.

Unikum för hela kommunen

Skapa en röd tråd för lärprocessen med dokumentation som kan följa barnet från förskola till vuxenutbildning.

Unikum för hela kommunen

Skapa en röd tråd för lärprocessen med dokumentation som kan följa barnet från förskola till vuxenutbildning.

Följ utvecklingen från förskola till vuxenutbildning

Unikum hjälper er att utveckla kvalitetsarbetet hela vägen från pedagog, arbetslag, skolledare till huvudman. Med Unikum får ni ett naturligt nav för lärandeprocesser och det pedagogiska uppdraget. Dessutom finns dagsfärska översikter och statistik över måluppfyllelse och insatsbehov som ger er stenkoll på utveckling och resultat!

Med Unikum får du ett uppskattat hjälpmedel för datadrivet beslutsfattande, kvalitetsuppföljning och resursfördelning. Få dagsfärsk statistik och tydliga översikter för att analysera måluppfyllelse och resultat för olika skolor och årskurser. Du kan även analysera skillnader mellan flickor/pojkar och följa insatsbehov för elever i behov av särskilt stöd. Statistiken sträcker sig 10 terminer tillbaka – perfekt när Skolinspektionen kommer på besök!

Unikum har byggts för att användas tillsammans med andra appar och molntjänster. Spara tid och jobba proffsigt med undervisning genom att integrera Unikum med Google Classroom, Microsoft Teams, elevregister, kommunikationsplattformar, schema- och frånvaroprogram.

Byta till Unikum? Lättare än du tror!

Letar ni efter en lärplattform med trygg hantering av personuppgifter som uppfyller kraven som GDPR och Schrems II-domen ställer? All data i Unikums lärportal lagras och bearbetas i Sverige, så att ni kan lita på att era personuppgifter hanteras på ett tryggt och säkert sätt.

För dig som är IT-chef:

Koppla Unikum till kommunens befintliga IT-infrastruktur

 • Automatisk synkronisering med elevregister
 • Smidig och säker inloggning i kommunens system för Single Sign-On (SSO)
 • Integrera med hemsidor eller portaler som SiteVision, EPiServer eller Sharepoint i Office36 för att användare enkelt ska kunna hitta alla verktyg
 • Läs mer om våra plattforms- och integrationstjänster här

Smidig inloggning via Skolfederation

 • Med Skolfederation kommer lärare och elever i kommunens alla skolor åt alla läroresurser och digitala verktyg de behöver från en och samma inloggning
 • Unikum är godkänd medlem i Skolfederationen
 • Anpassningen är redan klar så kommuner kan ansluta sig direkt!
 • Läs mer om inloggning via Skolfederation här

Lägre kostnader och risk med Unikum Connected

 • Unikums egna partnernätverk för moderna leverantörer av verktyg, innehåll och tjänster
 • Partnernätverket jobbar för att ge svenska skolor och kommuner världens smidigaste digitala ekosystem
 • Ger lägre kostnader och risk för alla kommuner som vill komma igång med Unikum
 • Läs mer om Unikum Connected här

All data i lärportalen bearbetas och lagras i Sverige

Hantera digitala nationella prov (DNP) via Unikum

 • Trygg och säker provisionering för Skolverkets DNP
 • I nära samarbete med er befintliga IT-tjänst
 • Elev och lärare möter DNP i ett välbekant pedagogiskt sammanhang
 • Läs mer om Unikum DNP Connect


För dig som är verksamhetschef/skolchef:

Digitalt stöd för Stödinsatser i både förskola och skola

 • Stödinsatser underlättar arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd.
 • Allt finns samlat och uppdaterat vilket gör det enklare att sätta in rätt insats i rätt tid.
 • Smidig dialog mellan alla inblandade.
 • Läs mer om Stödinsatser Skola eller Stödinsatser Förskola

Trygg och smidig arkivering och gallring

 • Flera olika möjligheter att anpassa åtkomst och gallring av arkiv
 • Unikum kan hantera den löpande arkiveringen av ärenden och dokumentation automatiskt
 • Läs mer om Arkivering och Gallring

Dialog med hem, skolor och kommun

 • Smidig meddelandefunktion där du snabbt kan nå ut till hela kommunen, en hel skola/enhet, eller till utvalda roller, t.ex. rektorer, personal eller elever
 • Skräddarsydd app för dialog med hemmet där vårdnadshavare kan följa barnets dokumentation, lärloggar, aktuella händelser och boka samtalstider.

Kombinera med MS Teams och Google Classroom

 • Byggt för att integreras med Microsoft Teams och Google Classroom
 • Unikum kompletterar dem med bedömning, planering, läroplan, kunskapskrav och frånvaro.
 • Läs mer om kombinera Unikum med andra skolverktyg

Smidig hantering av frånvaro och närvaro

"Unikum gör det enklare att dokumentera, nå ut till vårdnadshavare och ge dem inblick i vardagssituationer, och stöttar oss i resan mot ett likvärdigt arbetssätt."

Jenny Tahvanainen

Objektspecialist lärande Örebro kommun

Se mer

"Unikum som verktyg är ovärderligt! Tack vare Unikum får jag en bra överblick över mina 35 medarbetare och 140 barn, genom några enkla knapptryck!"

Monia Svensson

Rektor i förskolan, Umeå

Läs mer

"För mig skapar Unikum en transparens och tydlighet kring planering, progression och prestation."

Fredrik Larvall

Gymnasielärare, Kattegattgymnasiet i Halmstad.

Läs mer

"I Unikum får jag en samlad bild av det viktigaste som jag behöver ha koll på. Jag slipper oroa mig för papperslappar som hamnar på villovägar eftersom allt är samlat digitalt. Det hjälper lärandet otroligt mycket!"

Philip Sekulic

Gymnasielärare, Halmstad

Läs mer

Tryggt & Säkert

GDPR & Schrems II-säkrat

All data i lärportalen lagras i Sverige. Stöd för Dataskydd med säkra bildfunktioner, arkivering & gallring.

BankID

Med mobilt BankID kan alla användare enkelt och tryggt legitimera sig och få tillgång till rätt information.

4000 skolor

Vi har samarbetat med över 4000 förskolor och skolor i 15 år och utvecklar Unikum i nära samarbete med våra användare.

VIDEO: Så använder Örebro kommun Unikum i förskolan

Möt Jenny Tahvanainen, Objektspecialist lärande Örebro kommun. I sitt arbete förenklar Jenny den digitala vardagen för 120 förskolor i kommunen genom att stötta förskolorna i deras användning av olika digitala verktyg, bl. a. Unikum. I videon berättar Jenny bland annat om hur Unikum och Tempus används tillsammans och om hennes favoritfunktioner i Unikum.

Vill ni prova Unikum?

Vi börjar alltid våra samarbeten med en pilotförsök där en eller flera skolor testar och utvärderar Unikum. På så vis kan ni vara helt säkra på att Unikum passar just er.

Tidigare webbinarier

Norrtäljes rektorer tipsar: Så jobbar vi med Stödinsatser i förskolan - Läs mer och se video
Unikum för rektorer i grundskolan - Läs mer och se video
Så funkar Unikum Grundskola - Läs mer och se video
Så funkar Unikum Stödinsatser för skola & gymnasium - Läs mer och se video

Läs mer på vår blogg

Spana in Unikumbloggen för verktygstips, produktnyheter och intervjuer med användare! Besök vår blogg

Unikum används i 90+ kommuner