Smidig inloggning via Skolfederation

Enkel inloggning till alla läroresurser och verktyg

Vore det inte bra om era användare enkelt kom åt alla era system från samma inloggning? Skolfederation.se löser det problemet för alla kommuner och leverantörer som är medlemmar. Behöver era skolor också smidig inloggning via Skolfederation? Unikum är redan medlemmar i Skolfederation, anslut er ni också!

Vad är Skolfederation.se?

Skolfederation.se är en organisation som verkar för att underlätta för kommuner att komma åt många olika verktyg på ett standardiserat sätt. Leverantörer ansluter sig till Skolfederationen och anpassar verktygen för att stödja åtkomst via Skolfederationen. Unikum är godkänd medlem i Skolfederationen och har anpassningen klar så att de kommuner som vill kan ansluta sig.

systempussel-507x308Varför är det viktigt för alla kommuner?

Med hjälp av Skolfederation kommer lärare och elever i kommunens alla skolor enkelt åt alla läroresurser och webbverktyg de behöver i sin vardag från en och samma inloggning.

Hur kommer vi igång i vår kommun?

Ni behöver ansöka om att bli anslutna till Skolfederation samt ta några viktiga beslut. Mer information om hur det går till

Hur pusslar ni ihop rätt verktyg för skolan i er kommun?

Runt om i landet arbetar kommuner med att koppla ihop skolans olika e-tjänster med kommunens infrastruktur där en smart och enkel inloggning är en av pusselbitarna. Läs mer om systempusslet