Jag vill veta mer!

Unikum Stödinsatser Skola

Unikums verktyg Stödinsatser Skola underlättar arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd.

Bakgrundsbild

Få en säker process för arbetet med stödinsatser

 • Höjd kvalitet – rätt insats i rätt tid
 • Enklare dialog – mellan alla inblandade
 • Sparad tid – allt finns samlat och uppdaterat
 • Huvudman: kan fullfölja skollagens krav och ha koll på alla elever i behov av särskilt stöd och kan lätt säkra att skolorna har rutiner på plats samt arbetar efter dem.
 • Rektor: har överblick över elevernas insatsbehov, extra anpassningar och särskilt stöd och kan därmed enklare resursplanera
 • Specialpedagoger och EHT-team: når direkt den information de behöver
 • Lärare: får samlad och uppdaterad information om elevens utveckling och särskilda behov
 • Vårdnadshavare: kan se och vara delaktiga
 • Barnet/eleven: kan se och påverka vilka insatser som sker och ha löpande dialog med skolan
 • Video: Stödinsatser på 2,5 min

  Allmänna råden beskriver hur skolan kan arbeta med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. De senaste råden innebär flera nyheter. Huvudman, rektor och lärare har fått förtydligade uppdrag och nya uppgifter. Därför behöver alla skolor och kommuner se över sitt arbete med elever i behov av anpassningar och stöd. Tre viktiga områden i de allmänna råden är:

 • Uppmärksamma risk och behov
 • Arbeta med extra anpassningar
 • Arbeta med särskilt stöd
 • Vad innebär Skolverkets allmänna råd för era skolor?

  Syftet med att införa steget med extra anpassningar är att minska dokumentationsbördan för lärare och rektorer i de fall då ett fullfjädrat åtgärdsprogram inte behövs för att säkra en elevs kunskapsutveckling.

 • Anpassningar sker inom ramen för den ordinarie undervisningen
 • Tas fram av lärare själva och kräver ej rektors medverkan
 • Om anpassningarna inte räcker påbörjas arbetet med pedagogisk utredning och åtgärder

 • Om extra anpassningar inte bedöms som tillräckliga så sätter processen kring särskilt stöd igång. Arbetet med särskilt stöd skall ske i linje med vad som anges i de allmänna råden. Utreda, utarbeta, genomföra, följa upp och utvärdera arbetet med elevens särskilda behov

  Ansvar för huvudman förtydligat

  Ansvar för huvudman, rektor, specialpedagog och lärare förtydligas i de allmänna råden:
 • Huvudman: Uttalat ansvar att säkra att skolorna har resurser samt undersöka att anpassning och stöd fungerar
 • Rektor: Säkra resurser för stödarbetet, säkra rutiner, besluta om avslutat ÅP
 • Lärare och annan skolpersonal: Förtydligat i varje steg
 • Elevhälsan: Förtydligat om samråd i utredning och medverkan vid utarbetande av åtgärder
 • Vill du prova Unikum Stödinsatser Skola?

  Fyll i formuläret så hör vi av oss med mer information!

  Se tidigare webbinarier om Stödinsatser

 • Så funkar Stödinsatser Unikum Skola
 • Unikum används i 100+ kommuner