Jag vill veta mer!

Prova ett smidigt och säkert verktyg som underlättar hela processen kring särskilt stöd.

Unikum Stödinsatser Förskola

Prova ett smidigt och säkert verktyg som underlättar hela processen kring särskilt stöd.

Unikum Stödinsatser Förskola

Prova ett smidigt och säkert verktyg som underlättar hela processen kring särskilt stöd.

Utvecklad med rektorer och specialpedagoger

Huvudman och rektor har enligt lag skyldighet att se till att barn som behöver ska få stöd i sin utveckling. Med Unikum Stödinsatser Förskola får du ett digitalt verktyg som hjälper till med hela processen kring särskilt stöd, från den pedagogiska kartläggningen till utvärdering av insatser.

Med verktyget får alla behöriga bra överblick över dokumentationen för förskolan, gruppen och det enskilda barnet. Du får bra koll på vilka insatser som är på gång och hur de har fungerat. Med det som underlag utvecklar du smidigt arbetet med särskilt stöd i din förskola. Du får också en smidigare överlämning till förskoleklassen.

I Stödinsatser Förskola ingår Säker Anteckning. Det är en yta för pedagoger, rektorer och specialpedagoger att samla viktiga anteckningar som rör ett barn, som t. ex. information som samlas innan beslut om att starta en pedagogisk kartläggning eller mötesanteckningar mellan pedagoger och specialpedagog. På så sätt har alla som är kopplade till ett barn tillgång till information som är viktig att känna till för att gagna barnets lärande och utveckling.

Grymt jobb ni gör och detta med stödåtgärder och säkerheten är precis vad vi behöver nu. Jag läser Rektorsutbildningen och har precis avslutat kursen med barn i behov av stöd och känner mig väldigt trygg med det ni visar och att det går helt i linje med ett rättssäkert arbetssätt på förskolan.
- Feedback från en deltagare på produktpresentationen av Stödinsatser-verktyget

[Webbinarium] Så funkar Unikum Stödinsatser Förskola (se föreläsningen igen!)

Vi guidar dig genom Unikums verktyg Stödinsatser Förskola. Du får förståelse för hur verktyget underlättar hela processen kring särskilt stöd, från den pedagogiska kartläggningen till utvärdering av insatser.

"Unikums verktyg Stödinsatser hjälper oss att lyfta barnen tidigt, vilket gör att vi skapar färre handlingsplaner och uppdrag till specialpedagoger."

Kia Kilpinen

Rektor, Norrtälje Kommun

Läs mer

Vad ingår i Stödinsatser Förskola?

En trygg och säker plats för dokumentation

  • Säker Anteckning, pedagogisk kartläggning och handlingsplaner bakom tvåfaktorsinlogg. Endast de som är kopplade till barnet och dokumentationen kan se.

Stöd för de viktiga processerna

  • Enklare att hålla koll på förskolans rutiner med de olika delarna i processen för stödinsatser på samma ställe.
  • Dokumentera för gruppen och det enskilda barnet.

Stöd för att samverka mellan olika roller och kompetenser

  • Pedagoger, rektor och specialpedagoger delar dokument och anteckningar i Unikum Stödinsatser.
  • Lätt att komma åt när du behöver.

Bra översikt över gruppen och förskolan

  • Med fina översikter ser du snabbt vilka insatser som är på gång i vilka grupper.
  • Se lätt var du befinner dig i processen för vilket barn.

Enklare hantering av överlämning från förskola till skola

  • Stöd för att särskilt uppmärksamma barn i behov av särskilt stöd vid överlämning till förskoleklass och fritidshem.


200+ deltog på webbinariet om hur Norrtäljes rektorer jobbar med stödinsatser i förskolan - se föreläsningen i efterhand!

Den 3 dec arrangerade Unikum och Kia Kilpinen, rektor i Norrtälje kommun, och Jannike Hellberg, biträdande rektor, ett webbinarium om deras arbete med barn i behov av särskilt stöd i förskolan och hur Unikums digitala verktyg för Stödinsatser stödjer deras process.