Jag vill veta mer!

Med Unikum Stödinsatser Förskola får du ett enkelt, smidigt och säkert verktyg för att kartlägga, utforma handlingsplaner, följa upp och utvärdera. Det underlättar dialog mellan de olika roller som behöver samverka kring barnet och du får allt samlat på ett ställe.

Digitalt stöd för Stödinsatser i förskolan

Med Unikum Stödinsatser Förskola får du ett enkelt, smidigt och säkert verktyg för att kartlägga, utforma handlingsplaner, följa upp och utvärdera. Det underlättar dialog mellan de olika roller som behöver samverka kring barnet och du får allt samlat på ett ställe.

Digitalt stöd för Stödinsatser i förskolan

Med Unikum Stödinsatser Förskola får du ett enkelt, smidigt och säkert verktyg för att kartlägga, utforma handlingsplaner, följa upp och utvärdera. Det underlättar dialog mellan de olika roller som behöver samverka kring barnet och du får allt samlat på ett ställe.

Utvecklad med rektorer och specialpedagoger

Stödinsatser Förskola är framtagen i nära samarbete med flera kommuner för att säkerställa att termer, viktiga processer och rutiner stödjer förskolans uppdrag. Vi har även utgått från Skolinspektionens resultat när de granskat Förskolans arbete med barn i behov av särskilt stöd. Pedagoger, rektorer och specialpedagoger kan tryggt logga in, dela anteckningar och samarbeta, och ha viktig dokumentation lätt tillgänglig när den behövs.

VIDEO: Unikum Stödinsatser Förskola på 5 minuter

Så får du hjälp av Stödinsatser Förskola

Huvudman och rektor har enligt lag skyldighet att se till att barn som behöver ska få stöd i sin utveckling. Unikum Stödinsatser Förskola är ett digitalt verktyg för hela processen kring särskilt stöd. I processen för särskilt stöd är det viktigt med tydliga rutiner och du får därför stöd, från den pedagogiska kartläggningen till utvärdering av insatser. Med verktyget får alla behöriga också bra överblick över dokumentationen för förskolan, gruppen och det enskilda barnet.

Du får bra koll på vilka insatser som är på gång och hur de har fungerat. Med det som underlag utvecklar du smidigt arbetet med särskilt stöd i din förskola. Du får också en smidigare överlämning till förskoleklassen.

Dela information tryggt och säkert

I Stödinsatser Förskola ingår Säker Anteckning. Det är en yta för pedagoger, rektorer och specialpedagoger att samla viktiga anteckningar som rör ett barn. Till exempel information som samlas innan beslut om att starta en pedagogisk kartläggning eller mötesanteckningar mellan pedagoger och specialpedagog. På så sätt har alla som är kopplade till ett barn tillgång till information som är viktig att känna till för att gagna barnets lärande och utveckling.

När släpps Stödinsatser Förskola?

Verktyget släpps till hösten men redan nu kan du kontakta oss med frågor eller för att boka en privat visning. Fyll i kontaktformuläret längst ned på sidan eller mejla oss (hejforskola@unikum.net) så hör vi av oss inom kort. Du kan även följa med oss på en guidad tur där du kan ställa dina frågor direkt på vårt webbinarium den 9 oktober.
Anmäl dig till webbinariet

Webbinarium: Stödinsatser Förskola (9 okt kl 9.15)

På 45 min går vi igenom:
- Hur Stödinsatser hjälper förskolor att säkra rutiner och dokumentation för barn i behov av särskilt stöd.
- Hur Stödinsatser kan användas i din verksamhet för att smidigt och tryggt dokumentera anpassningar för grupp och enskilda barn.
- Hur man kan göra kartläggningar och handlingsplaner samt följa upp och utvärdera insatser.
- Demo av verktyget och möjlighet att ställa frågor

Grymt jobb ni gör och detta med stödåtgärder och säkerheten är precis vad vi behöver nu. Jag läser Rektorsutbildningen och har precis avslutat kursen med barn i behov av stöd och känner mig väldigt trygg med det ni visar och att det går helt i linje med ett rättssäkert arbetssätt på förskolan.
-Tidigare webbinariedeltagare

Vad ingår i Stödinsatser Förskola?

En trygg och säker plats för dokumentation

  • Säker Anteckning, pedagogisk kartläggning och handlingsplaner bakom tvåfaktorsinlogg. Endast de som är kopplade till barnet och dokumentationen kan se.

Stöd för de viktiga processerna

  • Enklare att hålla koll på förskolans rutiner med de olika delarna i processen för stödinsatser på samma ställe.
  • Dokumentera för gruppen och det enskilda barnet.

Stöd för att samverka mellan olika roller och kompetenser

  • Pedagoger, rektor och specialpedagoger delar dokument och anteckningar i Unikum Stödinsatser.
  • Lätt att komma åt när du behöver.

Bra översikt över gruppen och förskolan

  • Med fina översikter ser du snabbt vilka insatser som är på gång i vilka grupper.
  • Se lätt var du befinner dig i processen för vilket barn.

Enklare hantering av överlämning från förskola till skola

  • Stöd för att särskilt uppmärksamma barn i behov av särskilt stöd vid överlämning till förskoleklass och fritidshem.


Nyfiken på Stödinsatser?

Jag vill gärna få mer information om verktyget Stödinsatser Förskola som släpps i höst.

Läs mer om Stödinsatser

Dela på sociala medier