Jag vill veta mer!

Vill din verksamhet prova Unikum?

Börja med en gratis visning av verktyget! Kontakta oss för mer information.

Hjälp & Support

Supportsidan - Här hittar du svar på de vanligaste frågorna.
Användarforumet - Ställ frågor till andra användare och följ populära trådar.
Unikum Academy - Webbutbildningar för personal.
Facebook-grupper för personal/administratörer:
Unikum Förskola, Unikum Grundskola, Unikum Gymnasium, Unikum Stödinsatser

Logga in

Inloggningssidan till Unikum hittar du här. Det finns fler sätt att logga in på Unikum. Vissa kommuner använder sig av portaler eller inloggning via sin egen hemsida. Om du är osäker på hur du ska logga in på Unikum, kontakta ditt barns lärare eller skolans Unikum-administratör.

Vårdnadshavare/Parents

Vid frågor om Unikum eller ditt konto ska du i första hand vända dig till ditt barns pedagog/lärare eller skolans centrala Unikum-administratör.

Do you have questions regarding Unikum?
Contact your child's teacher, or the preschool/school's Unikum administrator.

Övriga frågor

Du når på 08-720 16 00 eller kontakt@unikum.net.

Unikum används av förskolor och skolor i 80+ kommuner