Jag vill veta mer!

Webbinarier

Här hittar du ett utdrag av Unikums tidigare webbinarier. Nytt webbinarieschema för VT24 släpps i december!

Bakgrundsbild

Våra webbinarier lockade 8000+ anmälningar i år!

Här finns några av av våra tidigare webbinarier. Fler webbinarier hittar du på vår blogg.

Så funkar Unikum Betyg

Med Unikum Betyg gör du betygsättningen likvärdig, smidig och digital. Titta på demon för att lära dig mer!

Lektionsdesign i praktiken - före, under & efter lektionen

Författaren och gymnasieläraren Helena Wallberg berättar hur du som lärare bygger lektioner som fokuserar på förståelse, motivation och studiero.

Kristinehamns förskolor berättar om sitt SKA-arbete

Förskoleutvecklarna Louise Thyberg och Ingela Schagerberg från Kristinehamns skolförvaltning tar oss med på sin SKA-resa - och berättar hur Unikum stöttar deras kvalitetsarbete.

Digitalisering i förskolan – så gör ni för att lyckas!

Digitaliseringen i förskolan är ett omdebatterat ämne. Vi bjöd in forskarna Susanne Kjällander och Bim Riddersporre för att diskutera ämnet utifrån olika perspektiv och infallsvinklar.

Så leder Årets rektor Semira Vikström

Hur lyckas man lyfta en skola i kris till att bli en av de bästa skolor som Skolinspektionen besökt? Prisbelönta rektorn och författaren Semira Vikström berättar om Visättraskolans förändringsresa, utveckling och ledarskap.

Förskolan med barnet i centrum

Unikum bjöd Christian Eidevald, doktor i pedagogik, till ett webbinarium om hur man på bästa sätt möjliggör barns lärande i förskolan genom förändringsarbete, organisering och fungerande kvalitetsuppföljning.

Växla upp SKA med Unikum Förskola

Vi inleder med att visa hur Unikum kan hjälpa din verksamhet med närvaro, dokumentation och meddelanden. Sedan fördjupar vi oss i hur Unikum stöttar SKA på alla nivåer.

Stödinsatser för barn i förskolan – så jobbar Norrtälje kommun

Jannike Hellberg, biträdande rektor, och Kia Kilpinen, rektor i Norrtälje berättar om arbetet med barn i behov av särskilt stöd och hur Unikums digitala verktyg Stödinsatser Förskola stödjer deras process.