Jag vill veta mer!

Unikum stöttar skolans pedagogiska uppdrag och hjälper alla roller att nå sina mål, oavsett om du är elev, lärare eller skolchef.

Unikum för Gymnasiet

Unikum stöttar skolans pedagogiska uppdrag och hjälper alla roller att nå sina mål, oavsett om du är elev, lärare eller skolchef.

Unikum för Gymnasiet

Unikum stöttar skolans pedagogiska uppdrag och hjälper alla roller att nå sina mål, oavsett om du är elev, lärare eller skolchef.

Modern lärportal för formativ bedömning, kvalitet och dialog

Unikum är Sveriges största lärportal för mål, planering, uppgifter, elevdokumentation och systematiskt kvalitetsarbete i gymnasiet. I Unikum kan du enkelt skapa och dela planeringar, lämna in uppgifter och prov, följa resultat och kommunicera med elever eller annan personal. Med all pedagogisk dokumentation i Unikum får du mer tid till undervisning och lärande.

Användarvänliga verktyg för planering, dokumentation, reflektion och analys underlättar det systematiska kvalitetsarbetet på alla nivåer. Som skolchef eller rektor kan du hela tiden följa verksamhetens utveckling, resultat och insatsbehov genom statistik och översikter.

Unikum kan enkelt användas ihop med Microsoft Teams och Google Classroom. Unikum kompletterar dem med det som krävs i svenska skolan: bedömning, planering, läroplan, kunskapskrav och frånvaro. De planeringar och uppgifter du skapar i Unikum kan eleverna arbeta med i Teams eller Google. Spara tid och jobba proffsigt med uppdraget!

I Unikum kommer du smidigt åt Skolbanken med 500 000+ färdiga planeringar som har skapats av pedagoger runt om i Sverige. Sök på ämne, kurs eller skolform för att hitta färdiga planeringar, verksamhetsplaneringar, matriser och underlag för utvecklingssamtal.

Fler fördelar med Unikum Gymnasium

Digitalt stöd för Stödinsatser i gymnasiet

 • Stöd för rutiner och dokumentation vid Stödinsatser med extra anpassningar och åtgärdsprogram
 • Huvudman får koll på alla elever i behov av särskilt stöd och kan lätt säkra att skolorna har rutiner på plats
 • Rektor får överblick över elevernas insatsbehov, extra anpassningar och särskilt stöd och kan enklare resursplanera
 • Tvåfaktorsautentisering som ett extra säkerhetslager för anteckningar gällande Stödinsatser
 • Läs mer om Unikums verktyg för Stödinsatser i gymnasiet

Dialog med hemmet via Familjeappen eller webben

 • Smidig app för kommunikation med vårdnadshavare som ingår
 • I appen hittar vårdnadshavare omdömen, inlämningsuppgifter, information från lärare, frånvaroanmälan och bokning av utvecklingssamtal.
 • Välj att skicka meddelanden som e-post, notiser, eller om det är bråttom, som SMS.
 • Nå alla nivåer, från kommun och förvaltning, från skola och rektor, eller från lärare och grupp.

Stöd för hela samtalsprocessen

 • Boka tider
 • Förbered samtalet i skolan och i hemmet
 • Följ upp tidigare samtal

Statistik och översikter för kvalitetsuppföljning

 • Uppskattat hjälpmedel för datadrivet beslutsfattande, kvalitetsuppföljning, resursfördelning
 • Perfekt när Skolinspektionen kommer på besök!

Koppling till läroplanen

 • Hela läroplanen finns inbyggt i Unikum – nås direkt av både elev och pedagog
 • Enkelt att koppla överenskommelser, planeringar och elevarbeten

Smidig överlämning till vux/YH

 • Inga filöverföringar
 • Högre säkerhet
 • Inga utskrifter

All data i lärportalen bearbetas och lagras i Sverige

 • Schrems II-säkrat
 • All data i Unikums lärportal Unikum.net lagras och bearbetas i Sverige.

Tryggt & Säkert

GDPR & Schrems II-säkrat

All data i lärportalen lagras i Sverige. Stöd för Dataskydd med säkra bildfunktioner, arkivering & gallring.

BankID

Med mobilt BankID kan alla användare enkelt och tryggt legitimera sig och få tillgång till rätt information.

4000 skolor

Vi har samarbetat med över 4000 skolor i 15 år och utvecklar Unikum i nära samarbete med våra användare.

"För mig skapar Unikum en transparens och tydlighet kring planering, progression och prestation."

Fredrik Larvall

Gymnasielärare, Kattegattgymnasiet i Halmstad.

Läs mer

Vill ni prova Unikum?

Fyll i formuläret för att boka in en visning. Sedan får ni utvärdera Unikum gratis för att se om det passar er skola eller kommun.

Unikum används i 85+ kommuner