Jag vill veta mer!

Unikum stöttar skolans pedagogiska uppdrag och hjälper alla roller att nå sina mål, oavsett om du är elev, lärare eller skolchef.

Unikum för Gymnasiet

Unikum stöttar skolans pedagogiska uppdrag och hjälper alla roller att nå sina mål, oavsett om du är elev, lärare eller skolchef.

Unikum för Gymnasiet

Unikum stöttar skolans pedagogiska uppdrag och hjälper alla roller att nå sina mål, oavsett om du är elev, lärare eller skolchef.

Modern lärportal för formativ bedömning, kvalitet och dialog

Unikum är Sveriges största lärportal för mål, planering, elevdokumentation och systematiskt kvalitetsarbete i gymnasiet. All kan kopplas till läroplanen vilket gör det lätt att se och följa målen, oavsett om du är elev, rektor, lärare, skolchef eller vårdnadshavare. Samla all pedagogisk dokumentation i Unikum och få mer tid till undervisning och lärande.

Lätt med översikter och systematiskt kvalitetsarbete

Användarvänliga verktyg för planering, dokumentation, reflektion och analys underlättar det systematiska kvalitetsarbetet på alla nivåer. Som skolchef eller rektor kan du hela tiden följa verksamhetens utveckling, resultat och insatsbehov genom statistik och översikter.
Läs om systematiskt kvalitetsarbete

Kombinera Unikum med Google & Teams

Unikum är byggt för att användas med Microsoft Teams och Google Classroom. Unikum kompletterar dem med det som krävs i svenska skolan: bedömning, planering, läroplan, kunskapskrav och frånvaro. De planeringar och uppgifter du skapar i Unikum kan eleverna arbeta med i Teams eller Google. På så vis sparar du tid och kan jobba proffsigt med uppdraget.
Kombinera Unikum med dina favoritverktyg

500 000+ färdiga planeringar

I Unikum kommer du smidigt åt Skolbanken med 500 000+ färdiga planeringar som har skapats av pedagoger runt om i Sverige. Sök på ämne, kurs eller skolform för att hitta färdiga planeringar, verksamhetsplaneringar, matriser och underlag för utvecklingssamtal.
Läs mer om Skolbanken

Fler fördelar med Unikum Gymnasium

Digitalt stöd för Stödinsatser i gymnasiet

 • Stöd för rutiner och dokumentation vid Stödinsatser med extra anpassningar och åtgärdsprogram
 • Huvudman får koll på alla elever i behov av särskilt stöd och kan lätt säkra att skolorna har rutiner på plats
 • Rektor får överblick över elevernas insatsbehov, extra anpassningar och särskilt stöd och kan enklare resursplanera
 • Tvåfaktorsautentisering som ett extra säkerhetslager för anteckningar gällande Stödinsatser
 • Läs mer om Unikums verktyg för Stödinsatser i gymnasiet

Dialog med hemmet

 • Nå alla direkt från alla nivåer, från kommun och förvaltning, från skola och rektor, eller från lärare och grupp.
 • Välj att skicka meddelanden som notiser, eller om det är bråttom, som SMS.
 • Sköt kommunikationen med vårdnadshavarna genom Unikum Familj-appen. Notiser och veckobrev kommer direkt till föräldrarnas mobiler, plattor och mail.
 • I Unikum Familj-appen ser vårdnadshavare all nödvändig information. Här kan de också rapportera frånvaro, boka tid och se underlag för samtalet.

Stöd för hela samtalsprocessen

 • Boka tider
 • Förbered samtalet i skolan och i hemmet
 • Följ upp tidigare samtal

Koppling till läroplanen

 • Hela läroplanen finns inbyggt i Unikum – nås direkt av både elev och pedagog
 • Enkelt att koppla överenskommelser, planeringar och elevarbeten

Smidig överlämning till vux/YH

 • Inga filöverföringar
 • Högre säkerhet
 • Inga utskrifter

Tryggt & Säkert

GDPR

Stöd för Dataskydd med säkra bildfunktioner, arkivering & gallring som granskats av 80+ kommuner. All data lagras i Sverige.

BankID

Med mobilt BankID kan alla användare enkelt och tryggt legitimera sig och få tillgång till rätt information.

4000 skolor

Vi har samarbetat med över 4000 skolor i 15 år och utvecklar Unikum i nära samarbete med våra användare.

Vill din verksamhet prova Unikum Gymnasium?

Kontakta oss för mer information.

Unikum används av förskolor och skolor i 80+ kommuner