Jag vill veta mer!

Projekt Smart Kvalitet är ett nationellt samarbete mellan utvecklingsintresserade kommuner och Unikum. Tillsammans formar vi en ny generation verktyg för att synliggöra förutsättningar och undervisning som leder till bättre resultat för barn och elever.

Datastödd skolutveckling med Smart kvalitet

Projekt Smart Kvalitet är ett nationellt samarbete mellan utvecklingsintresserade kommuner och Unikum. Tillsammans formar vi en ny generation verktyg för att synliggöra förutsättningar och undervisning som leder till bättre resultat för barn och elever.

Datastödd skolutveckling med Smart kvalitet

Projekt Smart Kvalitet är ett nationellt samarbete mellan utvecklingsintresserade kommuner och Unikum. Tillsammans formar vi en ny generation verktyg för att synliggöra förutsättningar och undervisning som leder till bättre resultat för barn och elever.

Se samband hela vägen från förskolan till studentmössan

Kärnan i projekt Smart Kvalitet är en ny generation verktyg för att se och förstå samband i kedjan från förutsättningar till undervisning som leder till resultat. I Unikum finns färsk data om exempelvis föräldradelaktighet, planering, elevarbete, bedömning, måluppfyllelse, insatsbehov, stödinsatser och frånvaro. Baserat på denna data låter verktygen er se sammanhang, flöden och insikter på alla nivåer så att värdefull data inte stannar i systemen, utan används för snabbare och smartare skolutveckling i alla led.

Syftet med Smart Kvalitet:

 • Dela best practices mellan kommuner och på nationell nivå
 • Använda data som speglar pedagogiska processer för att underlätta snabbare och smartare skolutveckling
 • Göra analys och data lättillgänglig och smidig för olika målgrupper

 • Vi söker modiga kvalitetsmedvetna kommuner som vill delta i projektet. Vår metod bygger på tät samverkan mellan kommuner, förskolor, skolor, universitet och myndigheter över hela landet. Arbetet sker i självstyrande pilotprojekt på skolor och i kommuner. Arbetar du i en sån kommun? Eller vet du någon som är intresserad? Fyll i det här formuläret så kontaktar vi dig med mer information!

  Var med i projektet:

 • Forma en ny generation digitala verktyg
 • Få kunskap och förståelse för problem och möjligheter med de digitala verktygen
 • Spara kostnader – genom att dra nytta av det som ändå görs
 • Snabbare igång med moderna digitala verktyg
 • Möjlighet att prova i liten skala – utan risk

 • Arbetet sker i stegvisa försök och experiment. Vi är full gång med ett antal utvecklingskommuner och intresset är stort! Vi pratar med många kommuner, rektorer, lärare, förvaltningschefer och kvalitetsansvariga. Just nu testar vi idéer och metoder och jobbar utifrån dessa steg:

 • undersöka behov
 • utforma verktyg
 • testa verktyg
 • utvärdera

  Avsikten är att arbeta i samverkan mellan kommuner, förskolor/skolor, universitet och digitala verktygsutvecklare. Projektet koordineras av Unikum – Unikt lärande AB. Projektmetoden har fungerat mycket väl i andra delar av projekt Unik, och fått genomslag för 100 000-tals barn

 • Prenumerera på vårt nyhetsbrev om Smart kvalitet

  Fyll i formuläret för att få nyhetsbrevet om projekt Smart kvalitet och datadriven skolutveckling. Nyhetsbrevet skickas ut 1-2 gånger per termin.

  [Video] Smart kvalitet på 15 min

  Jonas Ryberg, VD på Unikum, och Bo Kristoffersson, VP Customer Succes, berättar om projekt Smart kvalitet: bakgrund och behov, var vi befinner oss och vad syftet med projektet är.

  Nyfiken på Smart kvalitet?

  Om Unikum

  Unikum är Sveriges mest använda verktyg för pedagogisk dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete i förskolan och skolan. Totalt har mer än 1 miljon barn, pedagoger och rektorer i Sverige tillgång till Unikum genom sina kommuner, förskolor och skolor. Unikums uppgift är att göra det lättare att anpassa varje enskilt barns lärande i skolan efter barnets egna unika förutsättningar, genom att ta fram lättanvända digitala verktyg för alla nivåer – från elev till huvudman.