Jag vill veta mer!

Samla all pedagogisk dokumentation på samma ställe och få mer tid till undervisning och lärande.

Unikum för Grundskolan

Samla all pedagogisk dokumentation på samma ställe och få mer tid till undervisning och lärande.

Unikum för Grundskolan

Samla all pedagogisk dokumentation på samma ställe och få mer tid till undervisning och lärande.

Modern lärportal för formativ bedömning, kvalitet och dialog

Unikum är Sveriges största lärportal för grundskolan. Du samlar mål, planering, elevdokumentation och systematiskt kvalitetsarbete på samma ställe. Skapa och dela planeringar, lämna in uppgifter och prov, följ resultat och kommunicera med elever eller personal. Med all pedagogisk dokumentation i Unikum får du mer tid till lärande.

Underlätta det systematiska kvalitetsarbetet

Användarvänliga verktyg för planering, dokumentation, reflektion och analys underlättar det systematiska kvalitetsarbetet på alla nivåer. Det blir enkelt och smidigt att arbeta med uppföljning, analys och planering för enskilda pedagoger, arbetslag, skolledare och i förvaltningen.
Läs mer om hur Unikum underlättar SKA

Kombinera Unikum med Google Classroom & Microsoft Teams

Unikum kan enkelt användas ihop med Microsoft Teams och Google Classroom. Unikum kompletterar dem med bl.a. bedömning, planering, läroplan, kunskapskrav och frånvaro. De planeringar och uppgifter du skapar i Unikum kan eleverna arbeta med i Teams eller Google. Spara tid och jobba proffsigt med uppdraget!
Läs mer om hur du kombinerar Unikum med andra skolverktyg

500 000+ färdiga planeringar

I Unikum kommer du smidigt åt Skolbanken med 500 000+ färdiga planeringar som har skapats av pedagoger runt om i Sverige. Sök på ämne, kurs eller skolform för att hitta färdiga planeringar, verksamhetsplaneringar, matriser och underlag för utvecklingssamtal.
Läs mer om Skolbanken och kollegialt lärande

Webbinarium: Så funkar Unikum Grundskola

Vi förklarar hur Unikum stöttar de pedagogiska processerna: planering, lärande, följa upp och analysera, hur du använder Unikum för uppgifter och inlämningar samt hur du hanterar och utvecklar det systematiska kvalitetsarbetet i Unikum.
Datum: 25 mars kl 15.15-16.00

Fler fördelar med Unikum Grundskola

Digitalt stöd för Stödinsatser

 • Stöd för rutiner och dokumentation vid Stödinsatser med säkra anteckningar, extra anpassningar och åtgärdsprogram
 • Tvåfaktorsautentisering som ett extra säkerhetslager för anteckningar gällande Stödinsatser
 • Huvudman får koll på alla elever i behov av särskilt stöd och kan lätt säkra att skolorna har rutiner på plats
 • Rektor får överblick över elevernas insatsbehov, extra anpassningar och särskilt stöd och kan enklare resursplanera
 • Läs mer om Unikums verktyg för Stödinsatser i skolan

Dialog med hemmet

 • Nå alla direkt från alla nivåer, från kommun och förvaltning, från skola och rektor, eller från lärare och grupp.
 • Välj att skicka meddelanden som notiser, eller om det är bråttom, som SMS.
 • Egen app för kommunikation med vårdnadshavare
 • I Unikum Familj-appen ser vårdnadshavare all nödvändig information. Här kan de också rapportera frånvaro, boka tid och se underlag för samtalet.

Stöd för hela samtalsprocessen

 • Boka tider
 • Arbeta med elevdrivna utvecklingssamtal
 • Förbered samtalet i skolan och i hemmet
 • Se översikt över alla samtal

Koppling till läroplanen

 • Hela läroplanen finns inbyggt i Unikum – nås direkt av både elev och pedagog
 • Enkelt att koppla överenskommelser, planeringar och elevarbeten

Statistik och översikter för kvalitetsuppföljning

 • Uppskattat hjälpmedel för datadrivet beslutsfattande, kvalitetsuppföljning, resursfördelning
 • Perfekt när Skolinspektionen kommer på besök!
 • Exportera statistik och skriftliga omdömen till PDF eller CSV

Smidig överlämning till gymnasiet med Unikum

 • Rätt dokumentation förs automatiskt med vid övergång till gymnasiet vilket skapar en naturlig röd tråd för eleven
 • Spar tid för både avlämnande och mottagande lärare
 • GDPR-säkrat då ni slipper skicka PDF-filer via epost mellan skolor och lärare

Tryggt & Säkert

GDPR

Stöd för Dataskydd med säkra bildfunktioner, arkivering & gallring som granskats av 80+ kommuner. All data lagras i Sverige.

BankID

Med mobilt BankID kan alla användare enkelt och tryggt legitimera sig och få tillgång till rätt information.

4000 skolor

Vi har samarbetat med över 4000 skolor i 15 år och utvecklar Unikum i nära samarbete med våra användare.

Rektor Paulina Nyhlén om nyttan med digitala verktyg

På Delfinskolan har man satsat på att lära elever använda Unikum från tidig ålder vilket har varit till stor hjälp för dem under den rådande situationen med Covid-19.

Vill ni prova Unikum i era skolor?

Fyll i formuläret för mer information.

Unikum används av förskolor och skolor i 80+ kommuner