Proffsiga utvecklingssamtal i förskolan

Smidigt före, under och efter samtalet

Allt är samlat för barn och förälder på en enda översiktlig sida. Barnets utveckling är synlig i lärlogg och portfolios. Eftersom allt material som behövs för ett bra utvecklingssamtal finns samlat på samma sida är det också smidigt att t ex ha en lärplatta med på samtalet.

Tydliga steg

För att det ska bli tydligare för vårdnadshavare vad som händer i processen runt utvecklingssamtalet så synliggör vi stegen före, under och efter samtalet. Först när förberedelserna i förskolan är klara så kommer pedagogerna kunna avisera för vårdnadshavarna när de ska göra sina förberedelser hemma inför samtalet. På så vis blir det tydligare vem som ska göra vad och när det ska göras.

Synliggör med bilder och filmer

På samtalet är det lätt att visa upp fina, utvalda arbeten med hjälp av både bilder och film  På en fin översiktssida för samtalet kan man visa inlägg från barnets lärlogg med bilder och filmer. Det är många förskolor som låter barnen välja ut saker som de vill visa upp vid utvecklingssamtalet och det kommer att bli smidigt även för dem.förskola

Lätt att följa upp överenskommelser

En del förskolor arbetar med överenskommelser och på översiktssidan för samtalet kan man också syns alla aktuella sådana. Det är lätt att lägga till nya och även följa upp hur det gått med de man redan har lagt in.

Hantera tider för utvecklingssamtal

För att underlätta arbetet med utvecklingssamtalet ytterligare så har pedagogerna också möjlighet att lägga in samtalstiderna i Unikum, visa en agenda och se vilka som var närvarande på samtalet.

 

Om Unikum

Unikum används av 1000+ förskolor och fungerar på både surfplatta, mobil och dator. Med Unikum synliggör du verksamheten för arbetslag, rektor och vårdnadshavare på ett enkelt och smidigt sätt – och dessutom får du ett bra stöd för hela det systematiska kvalitetsarbetet på alla nivåer.

Prova Unikum gratis i 45 dagar – läs mer här >