Jag vill veta mer!

Samla lärande, dialog och dokumentation på samma ställe och få mer tid för undervisning och lärande.

Sveriges största lärportal för alla skolformer

Samla lärande, dialog och dokumentation på samma ställe och få mer tid för undervisning och lärande.

Sveriges största lärportal för alla skolformer

Samla lärande, dialog och dokumentation på samma ställe och få mer tid för undervisning och lärande.

Mer tid för lärande med hela uppdraget samlat i en modern lärportal

I Unikum kan du smidigt skapa och följa upp planeringar, dokumentationer, bedömningar samt underlätta det systematiska kvalitetsarbetet på alla nivåer. Det blir enklare för dig att arbeta proffsigt med lärande för alla unika barn, oavsett ålder och skolform. Tillsammans med rektorer, lärare, elever och föräldrar från 80+ kommuner har vi utvecklat Unikum så lärande, dokumentation och kvalitetsarbete blir smidigt och lätt.

Svenska förskolors och skolors favoritverktyg

Fler än 80 kommuner och 4000 förskolor & skolor använder Unikum för att de vill göra lärande, dialog och kvalitetsarbete enklare och bättre. Varje skolform i Unikum är anpassad efter användarnas behov, mål och aktuella läroplan. Unikum fungerar såklart smidigt på mobil, surfplatta och dator – och har en egen app för kommunikation med vårdnadshavare!

Stöd för hela det systematiska kvalitetsarbetet

Med Unikum kan alla roller utveckla och hantera det systematiska kvalitetsarbetet på ett smidigt sätt. Du samlar planering, dokumentation, reflektion och analys på samma ställe. Dessutom hittar du dagsfärska översikter över kunskapsutveckling och insatsbehov. Det blir enkelt och smidigt att följa mål, kvalité och utveckling både som pedagog, arbetslag, skolledare och förvaltning.

Gör läroplanen till en del av vardagen

Alla skolformers läroplaner är inbyggda i Unikum och blir grunden till allt du skapar. Koppla dokumentation, planeringar och uppgifter till läroplansmålen och få en tydlig överblick över vilka mål ni jobbat med under terminen. Dela med dig till elever, arbetslag eller vårdnadshavare, och gör det lätt för alla roller att följa utveckling och mål.

Webbinarium: Kommunikation med vårdnadshavare - så lyckas du!

Vi har bjudit in Linn Eckeskog, författare och förskoleforskare, till vårt nästa webbinarium. Linn har analyserat förskolors kommunikation och genomfört en mängd intervjuer för att reda ut hur förskolor och vårdnadshavare kommunicerar på bästa sätt. På 45 minuter går vi igenom vad Linn kommit fram till.
Datum: 18 feb kl 09.15-10.00

Fler fördelar med Unikum

Digitalt stöd för Stödinsatser

Kombinera Unikum med Google Classroom & MS Teams

 • Byggt för att användas med Teams och Google Classroom
 • Unikum kompletterar dem med det som krävs i svenska skolan: bedömning, planering, läroplan, kunskapskrav och frånvaro
 • De planeringar och uppgifter du skapar i Unikum kan eleverna arbeta med i Teams eller Google.
 • Läs mer om att kombinera Unikum med era favoritverktyg

Statistik och översikter för kvalitetsuppföljning

 • Ett uppskattat hjälpmedel för kvalitetsuppföljning och datadrivet beslutsfattande
 • Dagsfärsk statistik så att du kan följa resultat och utveckling, från barn till kommun
 • Tydliga översikter för att kunna analysera måluppfyllelse, resultat eller insatsbehov för olika skolor och årskurser.
 • Statistiken sträcker sig 10 terminer tillbaka – perfekt när Skolinspektionen kommer på besök!

Lätt att koppla till er befintliga IT-infrastruktur

500 000+ färdiga planeringar, matriser & samtalsunderlag

 • Genom Unikum kommer du enkelt åt Skolbanken som innehåller 500 000 färdiga planeringar skapade av pedagoger runtom i Sverige
 • Spara tid - du behöver inte börja från början
 • Filtrera på ämne, kurs, läroplansmål eller skolform för att hitta färdiga planeringar, verksamhetsplaneringar, matriser och underlag för utvecklingssamtal.
 • Främjar det kollegiala lärandet
 • Läs mer om Skolbanken

Välj din skolform

Unikum kan följa barnet hela vägen från förskola till vuxenutbildning. På så vis får ni smidiga och trygga övergångar mellan pedagoger, enheter och olika skolformer.

Intresserad av Unikum för hela kommunen? Läs mer här.

Förskola

Smidig dokumentation, närvaro, dialog med hemmet och stöd för systematisk kvalitetsarbete.

Läs mer

Grundskola

Dokumentation, planering och uppgifter, dialog med hemmet, stödinsatser.

Läs mer

Gymnasium

Lärande, bedömning, planering och uppgifter. Koppla enkelt ihop med Teams eller Google.

Läs mer

Vuxenutbildning

Samarbeta smidigt med uppgifter och bedömning. Skräddarsytt för distans, klassrums- eller flexstudier.

Läs mer

"Alla har möjlighet att vara proffsiga och kvaliteten steppar upp. Unikum hjälper verkligen till att höja kompetensen i alla led"

Anne-Lie Stellmar

Biträdande rektor Knivsta och gästföreläsare Uppsala universitet

"Tack vare Unikum blir vårt systematiska kvalitetsarbete synliggjort i alla led. På så sätt möjliggör Unikum att våra kvalitetshjul snurrar i hela styrkedjan"

Frida Wickman

Verksamhetsutvecklare, Dibber förskolor

"Unikums verktyg Stödinsatser hjälper oss att lyfta barnen tidigt, vilket gör att vi skapar färre handlingsplaner och uppdrag till specialpedagoger."

Kia Kilpinen

Rektor, Norrtälje Kommun

"Jag kan på ett enkelt sätt följa uppgifter som lämnats in och se vad jag gett för svar på tidigare inlämningsuppgifter. Det är väldigt bra att allt finns samlat och dokumenterat på ett och samma ställe."

Susanna Adel Widlert

Kvalitetschef, Institute af Lärande

Tryggt & Säkert

GDPR

Stöd för Dataskydd med säkra bildfunktioner, arkivering & gallring som granskats av 80+ kommuner. All data lagras i Sverige.

BankID

Med mobilt BankID kan alla användare enkelt och tryggt legitimera sig och få tillgång till rätt information.

4000 skolor

Vi har samarbetat med över 4000 förskolor & skolor i 15 år och utvecklar Unikum i nära samarbete med våra användare.

Vill ni prova Unikum i era skolor?

Fyll i formuläret för mer information.

Unikum används av förskolor och skolor i 80+ kommuner