Jag vill veta mer!

Samla lärande, dialog och dokumentation på samma ställe och få mer tid för undervisning och lärande.

Sveriges största lärportal för alla skolformer

Samla lärande, dialog och dokumentation på samma ställe och få mer tid för undervisning och lärande.

Sveriges största lärportal för alla skolformer

Samla lärande, dialog och dokumentation på samma ställe och få mer tid för undervisning och lärande.

Mer tid för lärande med hela uppdraget samlat i en modern lärportal

I Unikum kan du smidigt skapa och följa upp planeringar, dokumentationer, bedömningar samt ha koll på läroplanen. På så vis blir det enklare för dig att arbeta proffsigt med lärande för alla unika barn, oavsett ålder och skolform. Tillsammans med rektorer, lärare, elever och föräldrar från 80+ kommuner har vi utvecklat Unikum så lärande, kvalitetsarbete och dialog blir smidigt och lätt.

Svenska förskolors och skolors favoritverktyg

Fler än 80 kommuner och 4000 skolor använder Unikum för att de vill göra lärande, dialog och pedagogisk dokumentation enklare och bättre. Med all pedagogisk dokumentation samlat i Unikum sparar du tid och kan vara mer närvarande med barn- och elevgrupperna. Unikum fungerar såklart smidigt på både mobil, surfplatta och dator – och har en egen app för kommunikation vårdnadshavare!

Stöd för hela det systematiska kvalitetsarbetet

I Unikum finns användarvänliga verktyg för planering, dokumentation, reflektion och analys som underlättar det systematiska kvalitetsarbetet på alla nivåer. Som skolchef eller rektor kan du hela tiden följa verksamhetens utveckling genom dagsfärsk statistik och översikter på t. ex. måluppfyllelse eller insatsbehov. Ett uppskattat hjälpmedel för datadrivet beslutsfattande – och perfekt när Skolinspektionen kommer på besök!

Gör läroplanen till en del av vardagen

Alla skolformers läroplaner är inbyggda i Unikum och blir grunden till allt du skapar. Du kan enkelt koppla dokumentation, pedagogiska planeringar och uppgifter till läroplanens mål. Dela med dig till elever, arbetslag eller vårdnadshavare, och gör det lätt för alla roller att följa utveckling och mål.

Fler fördelar med Unikum

Kombinera Unikum med Google & Teams

 • Byggt för att användas med Microsoft Teams och Google Classroom
 • Unikum kompletterar dem med det som krävs i svenska skolan: bedömning, planering, läroplan, kunskapskrav och frånvaro
 • De planeringar och uppgifter du skapar i Unikum kan eleverna arbeta med i Teams eller Google.

500 000+ färdiga planeringar

 • Genom Unikum kommer du enkelt åt Skolbanken med 500 000+ planeringar som har skapats av pedagoger runt om i Sverige.
 • Filtrera på ämne, kurs eller skolform för att hitta färdiga planeringar, verksamhetsplaneringar, matriser och underlag för utvecklingssamtal.
 • Främjar det kollegiala lärandet

Digitalt stöd för Stödinsatser i förskola och skola

 • Verktyget Stödinsatser underlättar arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd.
 • Allt finns samlat och uppdaterat vilket gör det enklare att sätta in rätt insats i rätt tid.
 • Smidig dialog mellan alla inblandade.

Koppla Unikum smidigt till er befintliga IT-infrastruktur

 • Integrera Unikum med t.ex. elevregister, kommunikationsplattformar, schema- och frånvaroprogram.
 • Smidig och säker inloggning i kommunens system för Single Sign-On (SSO)

Välj din skolform

Unikum kan följa barnet hela vägen från förskola till vuxenutbildning. På så vis får ni smidiga och trygga övergångar mellan pedagoger, enheter och olika skolformer.

Intresserad av Unikum för hela kommunen? Läs mer här.

Förskola

Smidig dokumentation, närvaro, dialog med hemmet och stöd för systematisk kvalitetsarbete.

Läs mer

Grundskola

Dokumentation, planering och uppgifter, dialog med hemmet, stödinsatser.

Läs mer

Gymnasium

Lärande, bedömning, planering och uppgifter. Koppla enkelt ihop med Teams eller Google.

Läs mer

Vuxenutbildning

Samarbeta smidigt med uppgifter och bedömning. Skräddarsytt för distans, klassrums- eller flexstudier.

Läs mer

"Tack vare Unikum blir vårt systematiska kvalitetsarbete synliggjort i alla led. På så sätt möjliggör Unikum att våra kvalitetshjul snurrar i hela styrkedjan"

Anne-Lie Stellmar

Biträdande rektor Knivsta och gästföreläsare Uppsala universitet

"Alla har möjlighet att vara proffsiga och kvaliteten steppar upp. Unikum hjälper verkligen till att höja kompetensen i alla led"

Frida Wickman

Verksamhetsutvecklare, Dibber förskolor

"Jag kan på ett enkelt sätt följa uppgifter som lämnats in och se vad jag gett för svar på tidigare inlämningsuppgifter. Det är väldigt bra att allt finns samlat och dokumenterat på ett och samma ställe."

Susanna Adel Widlert

Kvalitetschef, Institute af Lärande


Webbinarium: Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan - hur och varför?

Unikum har bjudit in Gunilla Essén och Leicy Olsborn Björby, författarna bakom böckerna Systematiskt kvalitetsarbete - på alla nivåer för att ta del av deras bästa tips på hur du utvecklar det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan.
Datum: 8 oktober kl 9.15-10

Tryggt & Säkert

GDPR

Du får bra stöd för Dataskydd, med säkra bildfunktioner, arkivering och gallring, som granskats av 80 kommuner.

BankID

Med mobilt BankID kan alla användare enkelt och tryggt legitimera sig och få tillgång till rätt information.

4000 skolor

Vi har samarbetat med över 4000 skolor i 15 år och utvecklar Unikum i nära samarbete med våra användare.

Unikum används av skolor i 80+ kommuner