Jag vill veta mer!

Samla dokumentation, systematiskt kvalitetsarbete och dialog i Unikum och få mer tid för lärande.

Gör lärandet lätt och proffsigt

Samla dokumentation, systematiskt kvalitetsarbete och dialog i Unikum och få mer tid för lärande.

Gör lärandet lätt och proffsigt

Samla dokumentation, systematiskt kvalitetsarbete och dialog i Unikum och få mer tid för lärande.

Sveriges största lärportal för alla skolformer

Unikum är Sveriges mest använda verktyg för pedagogisk dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete i förskolan och skolan. 
Totalt har mer än 1 miljon barn, pedagoger och rektorer i Sverige tillgång till Unikum genom sina kommuner, förskolor och skolor. Unikum fungerar såklart smidigt på mobil, surfplatta och dator – och har en app för kommunikationen med vårdnadshavare!

Med Unikum kan alla roller utveckla och hantera det systematiska kvalitetsarbetet på ett smidigt sätt. Du samlar planering, dokumentation, reflektion och analys på samma ställe och får stöd för hela det pedagogiska uppdraget. Dessutom finns dagsfärska översikter och statistik över måluppfyllelse och insatsbehov som ger dig stenkoll på utveckling och resultat!

Unikum är byggt för att användas ihop med Microsoft Teams och Google Classroom. Unikum kompletterar dem med bl.a. bedömning, planering, läroplan, kunskapskrav och frånvaro. De planeringar och uppgifter du skapar i Unikum kan eleverna arbeta med i Teams eller Google. Spara tid och jobba proffsigt med uppdraget!

Välj din skolform

Unikum kan följa barnet hela vägen från förskola till vuxenutbildning, så att ni får trygga övergångar mellan pedagoger, enheter och olika skolformer.

Intresserad av Unikum för hela kommunen? Läs mer här.

Förskola

Smidig dokumentation, närvaro, dialog med hemmet och stöd för systematisk kvalitetsarbete.

Läs mer

Grundskola

Dokumentation, planering och uppgifter, dialog med hemmet, stödinsatser.

Läs mer

Gymnasium

Lärande, bedömning, planering och uppgifter. Koppla enkelt ihop med Teams eller Google.

Läs mer

Vuxenutbildning

Samarbeta smidigt med uppgifter och bedömning. Skräddarsytt för distans, klassrums- eller flexstudier.

Läs mer

Fler fördelar med Unikum

Digitalt stöd för Stödinsatser

Dialog med hem, skolor och kommun

 • Smidig meddelandefunktion där du snabbt kan nå ut till hela kommunen, en hel skola/enhet, eller till utvalda roller, t.ex. rektorer, personal eller elever
 • Skräddarsydd app för dialog med hemmet där vårdnadshavare kan följa barnets dokumentation, lärloggar, aktuella händelser och boka samtalstider.
 • Familjeappen för vårdnadshavare ingår och kan laddas ner och börja användas direkt med Mobilt bank-ID!

Statistik och översikter för kvalitetsuppföljning

 • Ett uppskattat hjälpmedel för kvalitetsuppföljning och datadrivet beslutsfattande
 • Dagsfärsk statistik så att du kan följa resultat och utveckling, från barn till kommun
 • Tydliga översikter för att kunna analysera måluppfyllelse, resultat eller insatsbehov för olika skolor och årskurser.
 • Statistiken sträcker sig 10 terminer tillbaka – perfekt när Skolinspektionen kommer på besök!

Lätt att koppla till kommunens IT-infrastruktur

Smidig när- och frånvarohantering för alla roller

700 000+ färdiga planeringar, matriser & samtalsunderlag

 • Inspireras av Skolbanken som innehåller 700 000 färdiga planeringar skapade av pedagoger runtom i Sverige
 • Spara tid - du behöver inte börja från början
 • Filtrera på ämne, kurs, läroplansmål eller skolform för att hitta färdiga planeringar, verksamhetsplaneringar, matriser och underlag för utvecklingssamtal.
 • Främjar det kollegiala lärandet
 • Läs mer om Skolbanken

"Unikum gör det enklare att dokumentera, nå ut till vårdnadshavare och ge dem inblick i vardagssituationer, och stöttar oss i resan mot ett likvärdigt arbetssätt."

Jenny Tahvanainen

Objektspecialist lärande Örebro kommun

Se mer

"För mig skapar Unikum en transparens och tydlighet kring planering, progression och prestation."

Fredrik Larvall

Gymnasielärare, Kattegattgymnasiet i Halmstad.

Läs mer

"Unikum som verktyg är ovärderligt! Tack vare Unikum får jag en bra överblick över mina 35 medarbetare och 140 barn, genom några enkla knapptryck!"

Monia Svensson

Rektor i förskolan, Umeå

Läs mer

"Vi har verkligen fått till vårt systematiska kvalitetsarbete sedan vi började använda Unikum!"

Karin Neffler

Rektor, Växthuset & Tessinen

Läs mer

"Alla har möjlighet att vara proffsiga och kvaliteten steppar upp. Unikum hjälper verkligen till att höja kompetensen i alla led"

Anne-Lie Stellmar

Biträdande rektor Knivsta och gästföreläsare Uppsala universitet

Läs mer

"Tack vare Unikum blir vårt systematiska kvalitetsarbete synliggjort i alla led. På så sätt möjliggör Unikum att våra kvalitetshjul snurrar i hela styrkedjan"

Frida Wickman

Verksamhetsutvecklare, Dibber förskolor

Läs mer

"Unikums verktyg Stödinsatser hjälper oss att lyfta barnen tidigt, vilket gör att vi skapar färre handlingsplaner och uppdrag till specialpedagoger."

Kia Kilpinen

Rektor, Norrtälje Kommun

Läs mer

Tryggt & Säkert

GDPR & Schrems II-säkrat

All data i lärportalen lagras i Sverige. Stöd för Dataskydd med säkra bildfunktioner, arkivering & gallring.

BankID

Med mobilt BankID kan alla användare enkelt och tryggt legitimera sig och få tillgång till rätt information.

4000 skolor

Vi har samarbetat med över 4000 förskolor & skolor i 15 år och utvecklar Unikum i nära samarbete med våra användare.

Boka in en demo av Unikum

Fyll i formuläret för att boka in en demo av Unikum. Efter visningen kan ni prova Unikum gratis för att se om det passar er förskola, skola eller kommun.

Unikum används i 90+ kommuner