Jag vill veta mer!

Samla lärande, dialog och dokumentation på samma ställe och få mer tid för undervisning och lärande. Fungerar både på desktop och mobil och passar perfekt till Teams och Google.

Sveriges största lärportal för alla skolformer

Samla lärande, dialog och dokumentation på samma ställe och få mer tid för undervisning och lärande. Fungerar både på desktop och mobil och passar perfekt till Teams och Google.

Sveriges största lärportal för alla skolformer

Samla lärande, dialog och dokumentation på samma ställe och få mer tid för undervisning och lärande. Fungerar både på desktop och mobil och passar perfekt till Teams och Google.

Mer tid för lärande med hela uppdraget samlat i en modern lärportal

I Unikum kan du smidigt skapa och följa upp planeringar, dokumentationer, bedömningar samt ha koll på läroplanen. På så vis blir det enklare för dig att arbeta proffsigt med lärande för alla unika barn, oavsett ålder och skolform. Tillsammans med rektorer, lärare, elever och föräldrar från 80+ kommuner har vi utvecklat Unikum så lärande, kvalitetsarbete och dialog blir smidigt och lätt.

Svenska förskolors och skolors favoritverktyg

Fler än 80 kommuner och 4000 skolor använder Unikum för att de vill göra lärande, dialog och dokumentation enklare och bättre. Med all pedagogisk dokumentation samlat i Unikum sparar du massor av tid och kan vara mer närvarande med barn- och elevgrupperna. Plattformen fungerar smidigt på mobil, surfplatta och dator – och har en egen app för vårdnadshavare!

Lätt med översikter och systematiskt kvalitetsarbete

Användarvänliga verktyg för planering, dokumentation, reflektion och analys underlättar det systematiska kvalitetsarbetet på alla nivåer. Som skolchef eller rektor kan du hela tiden följa verksamhetens utveckling genom dagsfärsk statistik och översikter på t. ex. kunskapresultat och insatsbehov.

Gör läroplanen till en del av vardagen

Alla skolformers läroplaner är inbyggda i Unikum och blir grunden till allt du skapar. Du kan enkelt koppla dokumentation, pedagogiska planeringar och uppgifter till läroplanens mål. Dela med dig till elever, arbetslag eller vårdnadshavare, och gör det lätt för alla roller att följa utveckling och mål.

Välj din skolform

Unikum ger en röd tråd i lärandet hela vägen från förskola till vuxenutbildning. På så vis får ni smidiga och trygga övergångar mellan pedagoger, enheter och olika skolformer.

Läs mer om hur Unikum fungerar för kommunen här.

Förskola

Smidig dokumentation, närvaro, dialog med hemmet och verktyg för systematisk kvalitetsarbete.

Läs mer

Grundskola

Dokumentation, planering och uppgifter, dialog med hemmet, stödinsatser, allt kan kopplas till läroplanen.

Läs mer

Gymnasium

Lärande, bedömning, planering och uppgifter. Koppla ihop med Teams eller Google för att effektivisera.

Läs mer

Vuxenutbildning

Samarbeta smidigt med uppgifter och inlämning, bedömning och lärande. Går att koppla till Teams & Google.

Läs mer

"Tack vare Unikum blir vårt systematiska kvalitetsarbete synliggjort i alla led. På så sätt möjliggör Unikum att våra kvalitetshjul snurrar i hela styrkedjan"

Anne-Lie Stellmar

Biträdande rektor Knivsta och gästföreläsare Uppsala universitet

"Alla har möjlighet att vara proffsiga och kvaliteten steppar upp. Unikum hjälper verkligen till att höja kompetensen i alla led"

Frida Wickman

Verksamhetsutvecklare, Dibber förskolor

"Jag kan på ett enkelt sätt följa uppgifter som lämnats in och se vad jag gett för svar på tidigare inlämningsuppgifter. Det är väldigt bra att allt finns samlat och dokumenterat på ett och samma ställe."

Susanna Adel Widlert

Kvalitetschef, Institute af Lärande


Webbinarium: Unikum Förskola på 30 minuter

På 30 minuter går vi igenom hur du använder Unikum Förskola under en vanlig dag i förskolan och vilka verktyg som finns för dokumentation, planering och kommunikation.
Datum: 19 augusti kl 9-9.30.

Tryggt & Säkert

GDPR

Du får bra stöd för Dataskydd, med säkra bildfunktioner, arkivering och gallring, som granskats av 80 kommuner.

BankID

Med mobilt BankID kan alla användare enkelt och tryggt legitimera sig och få tillgång till rätt information.

4000 skolor

Vi har samarbetat med över 4000 skolor i 15 år och utvecklar Unikum i nära samarbete med våra användare.

Unikum används av skolor i 80+ kommuner