Jag vill veta mer!

Systematiskt kvalitetsarbete i skolan

Unikum stöttar både det pedagogiska uppdraget och systematiska kvalitetsarbetet på alla nivåer.

Boka demo

Bakgrundsbild

Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet på alla nivåer i Unikum

I Unikum kan du löpande arbeta med:

  • Planering – Alla steg från att skapa, kvalitetssäkra, sprida och förbättra planeringar.
  • Genomförande – Dokumentera och sprid smidigt till elever, vårdnadshavare, arbetslag eller huvudman.
  • Bedömning – Samla underlag och gör bedömningar i Unikum! Unikum går även att kombinera med t.ex. Teams eller Google Classroom för löpande formativ feedback.
  • Uppföljning och analys – Följ resultat och utveckling på alla nivåer baserat på dagsfärsk information om kunskapsresultat och processer.

Statistik över måluppfyllelse, resultat och insatsbehov ger er stenkoll på utveckling och resultat. Använd statistiken för att analysera utvecklingen för olika skolor, årskurser eller skillnader mellan flickor/pojkar. Statistiken sträcker sig 10 terminer tillbaka – perfekt när Skolinspektionen kommer på besök!

Skolbanken är till stor hjälp när du ska skapa planeringar kopplade till ert kvalitetsarbete. I Skolbanken kan du söka på tema, skolform eller läroplansmål bland 500 000+ färdiga planeringar skapade av pedagoger i hela landet! Du kan enkelt kopiera och redigera befintliga planeringar eller skapa egna från grunden.

Skapa rätt förutsättningar för SKA i hela styrkedjan

Unikum hjälper er att skapa rätt förutsättningar för ett framgångsrikt systematiskt kvalitetsarbete genom hela styrkedjan – hela vägen från klassrum till huvudman. I Unikum kan alla nivåer utveckla och hantera sitt uppdrag på ett smidigt sätt samtidigt som helheten stödjer kvalitetsuppföljningen på skol- och- huvudmannanivå. Unikum skapar rätt förutsättningar att lyckas med SKA genom exempelvis en smidig app för dialog med vårdnadshavare för att öka delaktighet, och verktyg för underlätta processen med stödinsatser.

Läs mer om systematiskt kvalitetsarbete

SKA i förskolan med Unikum - Med Unikum kan du på ett smidigt sätt hantera och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan. Läs mer om systematiskt kvalitetsarbete i förskolan här

Systematiskt kvalitetsarbete på vår blogg - Ta del av webbinarier, tips, intervjuer och användarberättelser inom SKA. Läs mer om systematiskt kvalitetsarbete här

Boka visning

Unikum används i 100+ kommuner