Jag vill veta mer!

Med Unikum kan du på ett smidigt sätt hantera och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan.

Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan

Med Unikum kan du på ett smidigt sätt hantera och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan.

Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan

Med Unikum kan du på ett smidigt sätt hantera och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan.

Smidigt att planera, genomföra, följa upp och analysera i Unikum

Med Unikums digitala verktyg blir det systematiska kvalitetsarbetet enklare för både pedagogen, avdelningen, förskolan och huvudmannen. Du slipper papper och penna, och samlar uppföljning, analys, planering och dokumentation på samma ställe. Unikum ger dig en tydlig överblick av förskolans mål och fokusområden, så att du hela tiden kan arbeta med kvalitetshjulet på ett naturligt sätt.

Stöd för hela det systematiska kvalitetsarbetet

Med Unikum Förskola kan du:

  • Planera smidigt och överskådligt med läroplanskopplingar
  • Genomföra med fina dokumentationer kopplat till de planeringar och läroplansmål ni satt
  • Följa upp era planeringar och lärloggar genom kloka reflektioner
  • Analysera dessa tillsammans med dina kollegor.
  • Följa upp SKA-arbetet med tydliga översikter av hur ni jobbat med era mål

Tydlig överblick av terminens mål och fokusområden

I Unikum kan du enkelt skapa Lärområden som ger dig en snabb överblick av de läroplansmål och fokusområden ni har valt för terminen, året eller annan önskad tid. Genom att få mål och dokumentation samlat i områden i Unikum får du en tydlig bild av hur ni har jobbat.
Läs mer om hur Lärområden stöttar SKA

500 000+ färdiga planeringar för att utveckla SKA

Skolbanken är till stor hjälp när du ska skapa planeringar kopplade till läroplansmål eller fokusområden. I Skolbanken kan du söka på tema, skolform eller läroplansmål bland 500 000+ färdiga planeringar skapade av pedagoger i hela landet! Du kan enkelt kopiera och redigera befintliga planeringar eller skapa egna från grunden, samt koppla dom till läroplansmål och dokumentation. Skolbanken är öppen för alla, även för dig som inte har Unikum.

800+ deltog på föreläsningen om Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan - nu kan du se den igen!

I oktober 2020 arrangerade Unikum webbinariet "Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan - hur och varför?" tillsammans med författarna Gunilla Essén och Leicy Olsborn Björby. Ta del av författarnas bästa tips och intressanta resonemang kring pedagogisk dokumentation, digitala verktyg, målsättningar och hur man får SKA till att bli en integrerad del av förskolan.

Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan

7 minuter om hur Unikum hjälper dig att hantera det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan.

Om Unikum Förskola

Unikum är Sveriges största lärportal för alla skolformer med fler än 1 miljon användarkonton. Tusentals förskolor använder Unikum Förskola varje dag för pedagogisk dokumentation, dialog och systematiskt kvalitetsarbete. I Unikum kan du planera och dokumentera unika barns utveckling och lärande tillsammans med dina kollegor, samtidigt som du får en snabb och smidig dialog med hemmet.

Läs mer om Unikum Förskola