Jag vill veta mer!

Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan

Smidigt att planera, genomföra, följa upp och analysera


Med smidiga digitala verktyg blir det systematiska kvalitetsarbetet enklare på avdelningen, på förskolan och för kommunen. Dagsfärsk information finns tillgänglig för alla berörda direkt, och kollegor kan gemensamt kommentera och ge inspel på underlag och förslag. På så vis blir det enklare och smidigare att samarbeta kring uppföljning, analys och planering för pedagoger, för avdelningar, för rektorer i förskolan och på förvaltningen.


Unikum ger dig stöd för hela det systematiska kvalitetsarbetet


 • Planera smidigt och överskådligt med läroplanskopplingar
 • Genomför med fina lärloggar kopplat till de planeringar och läroplansmål ni satt
 • Följ upp era planeringar och lärloggar genom kloka reflektioner
 • Analysera dessa tillsammans med dina kollegor.
 • Följ sedan enkelt SKA-arbetet genom en översiktsbild kopplat till läroplansmålen! • Mer om Unikum


  Unikum är Sveriges största lärportal för alla skolformer och har fler än 1 miljon användarkonton. Tusentals förskolor använder Unikum Förskola varje dag för pedagogisk dokumentation, dialog och systematiskt kvalitetsarbete. I Unikum kan du planera och dokumentera unika barns utveckling och lärande tillsammans med dina kollegor, samtidigt som du får en snabb och smidig dialog med hemmet. Tillsammans med rektorer, lärare, elever och föräldrar från 80+ kommuner har vi utvecklat Unikum så lärande och dialog blir smidigt och lätt.

  Nyfiken på Unikum Förskola? Läs mer och prova gratis i 3 mån  Häng med på en guidad tur!

  Läs mer om systematiskt kvalitetsarbete:

 • Skolinspektionens vägledning till systematiskt kvalitetsarbete
 • Skolverkets Allmänna råd för systematiskt kvalitetsarbete 
 • Stödmaterialet "Kvalitetsarbete i praktiken"


 • Dela på sociala medier