Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan

Smidigt webbstöd för att planera, genomföra, följa upp och analysera

Genom att använda stöd på webben underlättas det systematiska kvalitetsarbetet på avdelningen, på förskolan och för kommunen. Dagsfärsk information finns tillgänglig för alla berörda syskval-forskola_620direkt, och kollegor kan gemensamt kommentera och ge inspel på underlag och förslag. På så vis blir det enklare och smidigare att samarbeta kring uppföljning, analys och planering för pedagoger, för avdelningar, för förskolechefer och på förvaltningen.

Enklare och smidigare steg i kvalitetsarbetet

  • Planering – Alla steg från att skapa, kvalitetssäkra, sprida och förbättra planeringar för verksamhet och teman.
  • Genomförande – Verksamheten blir synlig på alla nivåer, och drar nytta av moderna verktyg för samarbete och pedagogisk dokumentation.
  • Uppföljning – kan ske direkt på alla nivåer, baserat på färsk dokumentation och översikt.
  • Analys – kan ske när som helst, på alla nivåer, och i samarbete inom och mellan avdelningar och förskolor.

 Häng med på en guidad tur för förkolechefer!

 

Mer om systematiskt kvalitetsarbete:

Skolinspektionens vägledning till systematiskt kvalitetsarbete

Skolverkets Allmänna råd för systematiskt kvalitetsarbete 

Stödmaterialet ”Kvalitetsarbete i praktiken”

Dela på sociala medier