Jag vill veta mer!

Med Unikum kan du på ett smidigt sätt hantera och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan.

Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan

Med Unikum kan du på ett smidigt sätt hantera och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan.

Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan

Med Unikum kan du på ett smidigt sätt hantera och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan.

Smidigt att planera, genomföra, följa upp och analysera i Unikum

Med Unikum blir det systematiska kvalitetsarbetet enklare för alla – pedagog, avdelning, rektor och huvudman. Kvalitetsarbetet är samlat på samma ställe med möjlighet att reflektera, analysera, följa upp, planera samt engagera alla på förskolan. Unikum ger dig en tydlig överblick av förskolans mål och fokusområden, så att du hela tiden arbetar med kvalitetshjulet på ett naturligt sätt.

Med Unikum Förskola kan du:

  • Planera smidigt och överskådligt med läroplanskopplingar
  • Genomföra med fina dokumentationer kopplat till de planeringar och läroplansmål ni satt
  • Följa upp era planeringar och lärloggar genom kloka reflektioner
  • Analysera dessa tillsammans med dina kollegor.
  • Följa upp SKA-arbetet med tydliga översikter av hur ni jobbat med era mål

I Unikum kan du enkelt skapa Lärområden som ger dig en snabb överblick av de läroplansmål och fokusområden ni har valt för terminen, året eller annan önskad tid. Självklart kan du ändra, lägga till och redigera målen så att ni får en överblick som är anpassad efter just er verksamhet. Genom att samla mål och dokumentation i Lärområden får du en tydlig bild av hur ni har jobbat.

Skolbanken är till stor hjälp när du ska skapa planeringar kopplade till läroplansmål eller fokusområden. I Skolbanken kan du söka på tema, skolform eller läroplansmål bland 500 000+ färdiga planeringar skapade av pedagoger i hela landet! Du kan enkelt kopiera och redigera befintliga planeringar eller skapa egna från grunden, samt koppla dom till läroplansmål och dokumentation. Skolbanken är öppen för alla, även för dig som inte har Unikum.

800+ deltog på föreläsningen om Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan - nu kan du se den igen!

I oktober 2020 arrangerade Unikum webbinariet "Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan - hur och varför?" tillsammans med författarna Gunilla Essén och Leicy Olsborn Björby. Ta del av författarnas bästa tips och intressanta resonemang kring pedagogisk dokumentation, digitala verktyg, målsättningar och hur man får SKA till att bli en integrerad del av förskolan.

"Tack vare Unikum blir vårt systematiska kvalitetsarbete synliggjort i alla led. På så sätt möjliggör Unikum att våra kvalitetshjul snurrar i hela styrkedjan."

Frida Wickman

Verksamhetsutvecklare, Dibber

Läs mer

"Alla har möjlighet att vara proffsiga och kvaliteten steppar upp. Unikum hjälper verkligen till att höja kompetensen i alla led."

Anne-Lie Stellmar

Biträdande rektor Knivsta och gästföreläsare Uppsala universitet

Läs mer

Video: Så stöttar Unikum det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan

Verktyget du behöver för att få det systematiska kvalitetsarbetet att bli enklare! Spana in den 7 minuter långa videon som beskriver hur Unikum hjälper dig att hantera och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet.

Om Unikum Förskola

Tusentals förskolor använder Unikum Förskola varje dag för pedagogisk dokumentation, dialog och systematiskt kvalitetsarbete. I Unikum kan du planera och dokumentera unika barns utveckling och lärande tillsammans med dina kollegor, samtidigt som du får en snabb och smidig dialog med hemmet.

Läs mer om Unikum Förskola