Jag vill veta mer!

Samla dokumentation, planering och kommunikation i Unikum Förskola och få mer tid för barn och lärande.

Smidiga verktyg för er förskola

Samla dokumentation, planering och kommunikation i Unikum Förskola och få mer tid för barn och lärande.

Smidiga verktyg för er förskola

Samla dokumentation, planering och kommunikation i Unikum Förskola och få mer tid för barn och lärande.

Unikum gör lärandet lätt och proffsigt

Unikum används av 1000+ förskolor och fungerar på både surfplatta, mobil och dator. Med Unikum synliggör du verksamheten för arbetslag, rektor och vårdnadshavare på ett enkelt och smidigt sätt – och dessutom är det ett perfekt verktyg för systematiskt kvalitetsarbete!

Förenkla dialogen med vårdnadshavare

I Unikum Familj-appen ser vårdnadshavare sitt barns pedagogiska dokumentation och annan viktig information. De kan rapportera frånvaro, boka tid och se underlag för samtalet. Du kan enkelt skicka information om utflykten, föräldramötet eller veckans matlista. Unikum skickar automatiskt en notifiering till mottagarna och du ser vilka som tagit del av meddelandet.

Smidig dokumentation på både grupp- och individnivå

Det ska vara lätt att skapa och ta del av barnets och gruppens utveckling och lärande. I Unikum kan du med ljud, bild, text och video göra pedagogiska dokumentationer som smidigt delas med vårdnadshavare, arbetslag eller rektor. Med några enkla klick kan du dessutom koppla dokumentationen till läroplansmål och planeringar.

Stöd för hela det systematiska kvalitetsarbetet

Med användarvänliga verktyg för planering, dokumentation, reflektion och analys underlättar Unikum det systematiska kvalitetsarbetet på alla nivåer. Läroplanen är inbyggd i Unikum så att du med några enkla klick kan koppla planeringar, reflektioner och dokumentation till målen. På så vis arbetar du på ett naturligt sätt med hela kvalitetshjulet, från planering till uppföljning.


Webbinarium: Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan - hur och varför?

Unikum har bjudit in Gunilla Essén och Leicy Olsborn Björby, författarna bakom böckerna Systematiskt kvalitetsarbete - på alla nivåer för att ta del av deras bästa tips på hur du utvecklar det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan.
Datum: 8 oktober kl 9.15-10

Busenkelt – hela dagen

Checka in

Toklätt att se och checka in och ut barnen

Fånga lärandet

Dokumentera enkelt både spontana och planerade aktiviteter

Levande läroplan

Snabb överblick över läroplansmål och systematiskt kvalitetsarbete.

Räkna in

Full koll på alla barn med smidig inräkning

Dialog med hemmet

Stöd för smidig samverkan och utvecklingssamtal med föräldrar

Utvecklingssamtalet

Ha koll på hela processen för samtalet. Från förberedelser i förskolan till uppföljning

"Tack vare Unikum blir vårt systematiska kvalitetsarbete synliggjort i alla led. På så sätt möjliggör Unikum att våra kvalitetshjul snurrar i hela styrkedjan."

Frida Wickman

Verksamhetsutvecklare, Dibber förskolor

Läs mer om hur förskolor använder Unikum

"Alla har möjlighet att vara proffsiga och kvaliteten steppar upp. Unikum hjälper verkligen till att höja kompetensen i alla led."

Anne-Lie Stellmar

Biträdande rektor Knivsta och gästföreläsare Uppsala universitet

Läs mer om hur förskolor använder Unikum

Varför Unikum Förskola?

Lätt att samarbeta

 • Skapa tillsammans dokumentationer, information och planeringar
 • Reflektera gemensamt kring barnens och gruppens utveckling och lärande
 • Gör gemensamma analyser

500 000 färdiga planeringar

 • Genom Unikum kommer du enkelt åt Skolbanken som innehåller 100 000-tals färdiga planeringar för förskolan
 • Spara tid - du behöver inte börja från början
 • Dela mallar eller skapa egna från grunden
 • Främjar det kollegiala lärandet

Stöd för hela samtalsprocessen

 • Boka tider
 • Förbered samtalet i förskolan och i hemmet
 • Gör överenskommelser
 • Följ upp tidigare samtal

Fungerar på mobil, surfplatta och dator

 • Använd enkelt på surfplatta, mobil eller dator
 • Anpassar sig till skärmen

Inbyggd läroplan (Lpfö 18) som stöttar SKA

 • Planera smidigt och överskådligt med läroplanskopplingar
 • Genomför med fina lärloggar kopplat till de planeringar och läroplansmål ni satt
 • Följ upp era planeringar och lärloggar genom kloka reflektioner
 • Analysera dessa tillsammans med dina kollegor
 • Följ sedan enkelt SKA-arbetet genom en översiktsbild kopplat till läroplansmålen!

Smidig överlämning till grundskolor

 • Inga filöverföringar
 • Högre säkerhet
 • Inga utskrifter

Digitalt stöd för stödinsatser

 • En trygg och säker plats för dokumentation
 • Stöd för att samverka mellan olika roller och kompetenser
 • Bra översikt över gruppen och förskolan
 • Enklare hantering av överlämning från förskola till skola
 • Läs om Stödinsatser Förskola

Tryggt & Säkert

GDPR

Du får bra stöd för Dataskydd, med säkra bildfunktioner, arkivering och gallring, som granskats av 80 kommuner.

BankID

Med mobilt BankID kan alla användare enkelt och tryggt legitimera sig och få tillgång till rätt information.

1000 förskolor

Vi har samarbetat med över 1000 förskolor i 15 år och utvecklar Unikum i nära samarbete med våra användare.