Jag vill veta mer!

Unikum för Vuxenutbildning

Unikum fungerar utmärkt för både distans- och klassrumsutbildning, och går att integrera med Google Classroom och Microsoft Teams.

Boka demo

Bakgrundsbild

En smidig och flexibel lärportal som passar alla studieformer

Unikum är en användarvänlig plattform som ger elever och lärare full koll på studierna, oavsett om studierna sker på distans, i klassrum eller flex. Unikum blir navet för undervisningen och nås smidigt via mobil, surfplatta eller dator. I Unikum kan du enkelt skapa och dela planeringar, lämna in uppgifter och prov, följa resultat och kommunicera med elever eller annan personal.

I Unikum är det lätt att löpande planera, dokumentera, reflektera och analysera tillsammans. Ditt arbete blir ett naturligt systematiskt kvalitetsarbete enligt Skolverkets riktlinjer. Som skolchef eller rektor kan du hela tiden följa verksamhetens utveckling, resultat och insatsbehov genom statistik och översikter.

Unikum är byggt för att användas direkt med Microsoft Teams och Google Classroom. Unikum kompletterar dem med det som krävs i svenska skolan: bedömning, planering, läroplan, kunskapskrav och frånvaro. Unikums appar nås direkt i Teams och Google. På så vis sparar ni tid och kan smidigt kombinera de verktyg som fungerar bäst för undervisningen.

Våra verktyg för vuxenutbildning

Fler fördelar med Unikum

Jobba med formativ bedömning

 • Synliga och tillgängliga mål för elev
 • Lätt med elevdelaktighet och självskattning
 • Smidigt att ge feedback
 • All dokumentation samlat

750 000+ färdiga planeringar

 • Genom Unikum kommer du smidigt åt Skolbanken med 750 000+ planeringar som har skapats av pedagoger runt om i Sverige.
 • Filtrera på ämne, kurs eller skolform för att hitta färdiga planeringar, verksamhetsplaneringar, matriser och underlag för utvecklingssamtal.
 • Läs mer om Skolbanken och kollegialt lärande

Hela bedömningsprocessen samlad

 • Enkelt att koppla elevens arbeten till lärarens planering och bedömning
 • Lättillgängligt underlag för att bidra till smidig och likvärdig bedömning

Bättre uppföljning och analys av kunskaper

 • Elevernas kunskapsresultat kan följas upp på både individ-, grupp-, skol- och kommunnivå.
 • All information är dagsfärsk, och du som skolledare kan se om underlaget är komplett, eller om det saknas uppdaterade bedömningar för delar av eleverna.

All data i lärportalen lagras i Sverige

 • All data i Unikums lärportal Unikum.net lagras och bearbetas i Sverige.

Tryggt & Säkert

GDPR & Schrems II-säkrat

All data i lärportalen lagras i Sverige. Stöd för Dataskydd med säkra bildfunktioner, arkivering & gallring.

BankID

Med mobilt BankID kan alla användare enkelt och tryggt legitimera sig och få tillgång till rätt information.

4000 skolor

Vi har samarbetat med över 4000 skolor i 15 år och utvecklar Unikum i nära samarbete med våra användare.

Vill ni prova Unikum?

Fyll i formuläret för att boka in en visning. Sedan får ni utvärdera Unikum gratis för att se om det passar er skola eller kommun.

Unikum används i 100+ kommuner