Jag vill veta mer!

Unikum fungerar utmärkt för både distans- och klassrumsutbildning, och går att integrera med Google Classroom och Microsoft Teams. Samla allt kring planering, uppgifter och bedömning på samma ställe och få mer tid för undervisning.

Unikum för Vuxenutbildning

Unikum fungerar utmärkt för både distans- och klassrumsutbildning, och går att integrera med Google Classroom och Microsoft Teams. Samla allt kring planering, uppgifter och bedömning på samma ställe och få mer tid för undervisning.

Unikum för Vuxenutbildning

Unikum fungerar utmärkt för både distans- och klassrumsutbildning, och går att integrera med Google Classroom och Microsoft Teams. Samla allt kring planering, uppgifter och bedömning på samma ställe och få mer tid för undervisning.

En smidig och flexibel lärportal som passar alla studieformer

Unikum är Sveriges största lärportal med fler än 1 miljon användarkonton. Med Unikum kan du enkelt skapa och dela proffsiga planeringar, koppla uppgifter till läroplanen och kommunicera med elever. Genom att samla all pedagogisk dokumentation och dialog på samma ställe hjälper du eleverna att strukturera sina studier och se och förstå målen på ett enkelt sätt.

Skräddarsytt för distans, klassrums- eller flexstudier

Unikum är en användarvänlig plattform som ger elever och lärare full koll på studierna, oavsett om studierna sker på distans, i klassrum eller flex. Unikum blir navet för undervisningen och nås smidigt via mobil, surfplatta eller dator. I Unikum kan du enkelt skapa och dela planeringar, lämna in uppgifter och prov, följa resultat och kommunicera med elever eller annan personal.

Lätt med översikter & systematiskt kvalitetsarbete

I Unikum är det lätt att löpande planera, dokumentera, reflektera och analysera tillsammans. Ditt arbete blir ett naturligt systematiskt kvalitetsarbete enligt Skolverkets riktlinjer. Som skolchef eller rektor kan du hela tiden följa verksamhetens utveckling, resultat och insatsbehov genom statistik och översikter.

Kombinera Unikum med Google & Teams

Unikum är byggt för att användas direkt med Microsoft Teams och Google Classroom. Unikum kompletterar dem med det som krävs i svenska skolan: bedömning, planering, läroplan, kunskapskrav och frånvaro. Unikums appar nås direkt i Teams och Google. På så vis sparar ni tid och kan smidigt kombinera de verktyg som fungerar bäst för undervisningen.

Fler fördelar med Unikum Vuxenutbildning

Jobba med formativ bedömning

  • Synliga och tillgängliga mål för elev
  • Lätt med elevdelaktighet och självskattning
  • Smidigt att ge feedback
  • All dokumentation samlat

500 000+ färdiga planeringar

  • Genom Unikum kommer du smidigt åt Skolbanken med 500 000+ planeringar som har skapats av pedagoger runt om i Sverige.
  • Filtrera på ämne, kurs eller skolform för att hitta färdiga planeringar, verksamhetsplaneringar, matriser och underlag för utvecklingssamtal.

Läroplanen tillgänglig i alla lägen

  • Enkelt att koppla elevens arbeten till lärarens planering och bedömning

Bättre uppföljning och analys av kunskaper

  • Elevernas kunskapsresultat kan följas upp på både individ-, grupp-, skol- och kommunnivå.
  • All information är dagsfärsk, och du som skolledare kan se om underlaget är komplett, eller om det saknas uppdaterade bedömningar för delar av eleverna.

Tryggt & Säkert

GDPR

Du får bra stöd för Dataskydd, med säkra bildfunktioner, arkivering och gallring, som granskats av 80 kommuner.

BankID

Med mobilt BankID kan alla användare enkelt och tryggt legitimera sig och få tillgång till rätt information.

4000 skolor

Vi har samarbetat med över 4000 skolor i 15 år och utvecklar Unikum i nära samarbete med våra användare.

Unikum används av skolor i 80+ kommuner