Unikum Developer

En samlad översikt över Unikums plattformstjänster

Unikum Connect SSO

Via SAML2 stödjer Unikum Single-Sign-On - vilket innebär att användare kan logga in med kommunens IdP för att nå Unikum och övriga e-tjänster med en och samma inloggning. Unikum har stöd för step-up/2-faktor autentisering för åtkomst till känsliga delar som t.ex. åtgärdsprogram.

Läs mer

Unikum Connect API

Med Unikum Connect API kan en kommun läsa ut relevant statistik och data från Unikum samt uppdatera person- och relationsuppgifter för alla användare i kommunen.

Läs mer

Unikum Connect Sync

Unikum Connect Synk är en färdig integrationslösning med säker och smidig automatisk koppling mellan elevregistret och webbtjänsten Unikum.

Läs mer

Unikum Widgets

Med Unikum Widgets kan man enkelt placera innehåll från Unikum i en skolportal eller annan fristående sajt.

Läs mer