Jag vill veta mer!

Unikum DNP Connect

En trygg och smidig lösning för att hantera digitala nationella prov (DNP) via Unikum.

Jag vill veta mer Webbinarium

Bakgrundsbild

Skolverket har i uppdrag att digitalisera nationella proven för att öka likvärdigheten och effektivisera administrationsprocessen. Skolverket arbetar just nu på att ta fram en provtjänst som ska användas för de digitala nationella proven (DNP). DNP kommer att rullas ut successivt med start vårterminen 2024 och det är upp till varje huvudman att se till att rätt teknik och kompetens finns på plats.

Unikum är byggt för att enkelt kopplas ihop med Teams, Google, elevregister, inloggningssystem, schemaverktyg m.m. och är ett tryggt och naturligt nav för skolans och kommunens digitala ekosystem. Med Unikums beprövade erfarenhet av integrationer i 95+ kommuner så behöver ni aldrig tumma på varken säkerhet eller effektivitet när ni väljer att koppla ihop Unikum med Skolverkets provtjänst. Dessutom möter elev och lärare DNP i ett välbekant pedagogiskt sammanhang.

Med Unikums lösning hanterar du provisionering och validering av DNP via Unikum. I lösningen skapas och hanteras EPPN, som sköter provisionering av användaruppgifter till Skolverket, samt tillhandahåller ett API för kommunens IdP vid autentisering mot Skolverket.

  Unikum DNP Connect:
 • Generell standardlösning - inte specifik för någon huvudman.
 • Använder och harmoniserar med redan befintliga flöden
 • Visuellt - Validering, Kalender, Synligt för VH
 • Uppfyller Schrems II och GDPR-kraven
 • Inbyggd dataminimering
 • Stöder alla skolformer - även de som inte använder Unikum nu
 • EPPN är portabelt - kan exporteras

Unikum bidrar med provisioneringslösningen, och samarbetar med er befintliga IT-partner som säkrar era tekniska förutsättningar i era skolor. Er IT-partner hjälper er att säkra att nätverken har tillräcklig kapacitet, att alla era användare har utrustning som fungerar för att genomföra proven, och att Skolverkets provtjänst är åtkomlig för era användare.

Så sparar Tierp kommun tid och resurser med Unikums DNP-lösning

Checklista - Kriterier som Unikum DNP Connect uppfyller

Trygga personuppgifter

 • Följer GDPR & Schrems II - Inga amerikanska molntjänster
 • Minimera exponering mot nya underbiträden - och arbete med fler DPIA
 • Dataminimering - Enbart överföring av nödvändiga personuppgifter

Minimerar risk vid införande

 • Drar nytta av befintliga integrationer i kommunen
 • Lätt att aktivera och validera provisionering

Enkel och robust drift

 • Automatiskt uppdaterat med nya användare - Färsk användardata
 • Direkt, robust flöde mellan källa och mottagare.
 • Datakvalitet: 1 - 1 provisionering av användare och grupper med Lärportal - WYSIWYG
 • Stöd för användare med TF-uppgifter

Oberoende och flexibilitet

 • EPPN kan återanvänds och exporteras - för andra lärresurser, och vid byte av lösning
 • En lösning för alla skolformer

[Video] Så funkar Unikum DNP Connect

Unikums utvecklare Niklas berättar hur provisioneringen till Skolverket och autentiseringen för elev och personal fungerar på 3 minuter. Du kan även läsa en intervju med honom här.

Om Unikum

 

Unikum är Sveriges mest använda verktyg för pedagogisk dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete i förskolan och skolan. Totalt har mer än 1 miljon barn, pedagoger och rektorer i Sverige tillgång till Unikum genom sina kommuner, förskolor och skolor. Unikums uppgift är att göra det lättare att anpassa varje enskilt barns lärande i skolan efter barnets egna unika förutsättningar, genom att ta fram lättanvända digitala verktyg för alla nivåer – från elev till huvudman.