Jag vill veta mer!

Kvalitetsarbete i förskolan och skolan

Med Unikum kan du få tillgång till insikter i realtid om resultat och pedagogiska processerna samt på ett smidigt sätt planera, genomföra, följa upp och analysera er verksamhet.

Bakgrundsbild

Se samband hela vägen från förskolan till studentmössan

Systematiskt kvalitetsarbete är ett samarbete från huvudman till elev. En styrkedja och stödkejda där flertalet professioner och roller samarbetar för att skapa en ännu bättre skola för våra barn.

Kvalitetsarbetet säkras genom en systematik genom hela styrkedjan:

 • Indikatorer, analyser och mål
 • Förutsättningar, arbetsprocesser och organisation
 • Strukturer, rutiner och dokumentation

 • För oss är undervisning och kvalitetsarbete ett ständigt flöde av faktorer och händelser. Vi har därför valt att se på våra indikatorer ur ett perspektiv som vi kallar Lärflöde. Vi tittar på förutsättningar, undervisning och resultat där olika indikatorer vävs ihop till en helhet.

  Lärflödets uppbyggnad:

 • Förutsättningar som ligger utanför enhetens organisation
 • Undervisning som avspeglar det pedagogiska arbetet
 • Resultatet för våra elever utifrån förutsättningar och undervisningen

 • Vägen från undervisningens praktik till det systematiska kvalitetsarbetet är något som engagerar många och upptar stor tid i en organisation. Olika indikatorer från verksamheten behöver ofta justeras och bearbetas som skapar ett stort manuellt arbete innan de kan gestaltas eller integreras i andra system.

  Unikum löser detta med smarta tekniska lösningar :

 • Alltid uppdaterad data från indikatorer
 • Minimera det manuella arbetet med färdiga analyser
 • Integrera med befintliga kvalitetsledningssystem och analystjänster via API

 • Med Unikum kan alla roller utveckla och hantera det systematiska kvalitetsarbetet på ett smidigt sätt. Du samlar planering, dokumentation, reflektion och analys på samma ställe och får en tydlig överblick av de läroplansmål och fokusområden ni har valt för terminen eller året.

  Unikum hjälper er att utveckla kvalitetsarbetet hela vägen från pedagog, arbetslag, skolledare till huvudman. Med Unikum får ni ett naturligt nav för lärandeprocesser och det pedagogiska uppdraget. Dessutom finns dagsfärska översikter och statistik över måluppfyllelse och insatsbehov som ger er stenkoll på utveckling och resultat!

  Projektet Smart kvalitet är ett samarbete mellan utvecklingsintresserade kommuner och Unikum. Vår vision är att skapa framtidens möjligheter till uppföljning och analys genom att samverka och bygga med partners från både skola, universitet och andra kvalitetsinriktade företag.

  Om Unikum

  Unikum är Sveriges mest använda verktyg för pedagogisk dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete i förskolan och skolan. Totalt har mer än 1 miljon barn, pedagoger och rektorer i Sverige tillgång till Unikum genom sina kommuner, förskolor och skolor. Unikums uppgift är att göra det lättare att anpassa varje enskilt barns lärande i skolan efter barnets egna unika förutsättningar, genom att ta fram lättanvända digitala verktyg för alla nivåer – från elev till huvudman.