Trygg och smidig arkivering och gallring

Hur vill ni hantera arkivering och gallring?

Många kommuner tittar nu över hur de arkiverar och gallrar skolans dokumentation. En del för att uppdatera manuella rutiner till digitala, andra för att GDPR trätt i kraft.  I Unikum finns flera olika möjligheter att anpassa åtkomst och gallring av arkiv. Vilket alternativ passar bäst för er?

Unikum hanterar automatiskt den löpande arkiveringen av ärenden och dokumentation som uppstår i arbetet med barn och elever. Det sker i det inbyggda e-arkivet Unikum Arkiv som finns i Unikum. Det finns sedan flera sätt för er att nå den arkiverade dokumentationen, och flera sätt att gallra.


Översikt – alternativ för åtkomst och gallring

En del kommuner vill ha enklast möjliga hantering, och har standardiserade behov. Andra kommuner har mer omfattande behov, och behöver kraftfullare lösningar.

 

Nyfiken?

I verktyget Unikum Arkiv Flex kan man bland annat hantera dokumenthanteringsplan per skolform, ta stickprov och genomföra gallring. Nedan ser du ett exempel på hur det ser ut i verktyget.