Tydlig översikt och färska kunskapsresultat

Över varenda elev i hela kommunen

nivåMot slutet av terminen är det oftast full fart skolorna, och lärarna jobbar febrilt med bedömningar utifrån kunskapskraven inför terminssluten i alla sina klasser. Samtidigt arbetar de som leder skolor och förvaltning med att analysera och planera verksamheten. Men många saknar rätt typ av information vid rätt tidpunkt för att kunna dra bra slutsatser. Unikums webbverktyg underlättar på många sätt.

Lättare för lärare, rektorer och skolledare

  • Spara tid för lärarna i arbetet med omdömen och betygssättning
  • Visa en dagsfärsk översikt över kunskapsutveckling och insatsbehov för lärare, arbetslag, rektorer och förvaltningar.
  • Visa översikter på alla nivåer – från kommun och skola, till klass och elev
  • Analysera resultat för årskurser, flickor/pojkar och över tid
  • Upptäcka, analysera och sätta in insatser för särskilt stöd
  • Visa terminsvis historik flera år tillbaks
  • Smidigt presentera färdigt underlag för Skolinspektionen om kommun och skola

kunskapsresultat-646x433

Tänk om…

  • du också alltid hade tillgång till uppdaterad information om kunskapsutveckling och insatsbehov på alla nivåer, och inte behövde vänta på att allt skall sammanställas
  • all information om kunskapsutveckling som Skolinspektionen efterfrågar alltid låg färdig automatiskt, terminsvis 5 år bakåt i tiden, i alla ämnen
  • du också kunde ha översikt över varenda ärende kring stödinsatser för varenda elev i hela kommunen, på alla nivåer från kommun till elev

Precis så är det i kommuner som använder webbverktyget Unikum för pedagogisk dokumentation, omdömen och stödinsatser i sina skolor.

Dela på sociala medier