Dataskydd och GDPR i Unikum

Dataskydd och GDPR i Unikum

 

Den svenska förordningen om Dataskydd (GDPR) började 2018 och beskriver vad som gäller i EU för att skydda användares personuppgifter. En del i skyddet av personuppgifter handlar om att göra det tydligt vem som är ansvarig för hanteringen av personuppgifter på olika nivåer. Nedan hittar du en översikt över vilka avtal som reglerar detta, och hur dataskyddet hålls levande och uppdaterat. Unikum är till för samarbete kring lärande och kvalitet i förskolor och skolor. När man använder Unikum används olika typer av personuppgifter. Därför behöver alla kunna vara trygga med hur deras uppgifter hanteras.

Personuppgifter

Det är viktigt för oss på Unikum att du som användare vet hur personuppgifter hanteras i Unikum, och vad som gäller för att få använda Unikum. Detta beskrivs i vår Personuppgiftspolicy. Policyn nås här, och inifrån Unikum.

På engelska / In English: Privacy Policy 

 

För kommuner och friskolekedjor

Kommuner och friskolekedjor som använder Unikum har tecknat någon form av abonnemang på Unikums tjänster, och blir då kunder till Unikum. Detta beskrivs i ett Tjänsteavtal som tecknas mellan kunden och Unikum. Juridiskt sett är kunden Personuppgiftsansvarig och Unikum är Personuppgiftsbiträde. För att reglera hur dataskyddet skall säkras så tecknar kunden också ett Personuppgiftsbiträdesavtal med Unikum, som refererar till en lista med de Underbiträden som används:

För att informera om nyheter och ändringar kring dataskyddet får kunder ett nyhetsbrev med uppdateringar.

För enskilda förskolor och skolor

Det finns en särskild sida som beskriver vad som gäller för enskilda förskolor och skolor, den sidan hittar du här >>

För partners och underleverantörer

Partners och underleverantörer som hanterar personuppgifter tillsammans med Unikum tecknar ett avtal med Unikum om sin roll som Underbiträde. Detta avtal säkrar för kommuner och friskolekedjor att ansvarskejdan för trygg hantering av personuppgifter är klar hela vägen från användare via underleverantör och Unikum, till huvudman/kommun som är Personuppgiftsansvarig.

  • Avtal Underbiträde – som beskriver hur en underleverantör till Unikum får behandla personuppgifter.

Dataskydd

För enskilda grupper, arbetslag, förskolor och skolor så hanteras dataskydd dels baserat på de enskilda användarnas medgivanden, och ibland dessutom genom överenskommelser med t.ex kommunen eller en nämnd i kommunen. Läs mer här >>

Mer info om dataskydd, GDPR och tillgänglighet i Unikum …

Mer om vad GDPR innebär och om dataskydd i Unikum hittar du här på Unikums hjälpsidor.

Mer om vad Tillgängllighetsdirektivet innebär i våra skolverktyg på start.unikum.net