Avtal om Unikum för enskild förskola eller skola

Varmt välkommen till att börja använda Unikum i er arbetsgrupp, förskola eller skola! Här ser ni vilka villkor som gäller för er användning av Unikum.

För en enskild skola eller förskola

Abonnemangsperioden är 12 månader, med automatisk förnyelse, och möjlighet att säga upp 90 dagar före nästa abonnemangsperiod. Alla priser är exklusive moms.

Faktura för första abonnemangsperioden skickas per epost till er kontaktperson, för det antal barn som är inskrivna i er skola eller förskola. Därefter sker fakturering fyrtiofem dagar före respektive ny abonnemangsperiods start. Fakturering sker då för det antal barn som är inskrivna i Unikum i er skola eller förskola i samband med fakturaavräkningsperioden som är inom en månad innan faktureringsdatumet. Eventuell Pilotperiod räknas in i första 12-månaders abonnemangsperioden. 

Första fakturering sker i samband med bekräftelse av abonnemanget för det antal barn som då är inskrivna i skolan eller förskolan, följande fakturering sker fyrtiofem dagar före respektive ny abonnemangsperiods start. Vid fakturering räknas antal barn som är registrerade i Unikum i förskolan eller skolan i samband med fakturaavräkningsperioden som är inom en månad från fakturadatumet. Länkarna nedan visar mer om vad som gäller för enskild förskola eller skola som valt att börja använda Unikum.

Komma igång!

För att komma igång med Unikum – se mer på Unikum Academy >>

 

Mer info om dataskydd och GDPR i Unikum …

Mer information om vad GDPR innebär och om dataskydd i Unikum hittar du här på Unikums hjälpsidor.

Om du vill se vad som gäller kring GDPR för enskilda användare eller en kommun istället, kolla här >>