Prova Unikum i förskolan – villkor

Information och villkor för er som vill prova Unikum Förskola

Er förskola får gärna prova Unikum under en Provperiod. Det kostar ingenting, och ni behöver inte fortsätta om ni inte vill. Här hittar du information om vad som gäller om ni vill prova. Tjänsten Unikum.net och Unikum Förskola har utvecklats av Unikum – Unikt lärande AB, eller Unikum kort och gott. Unikum har sedan starten utvecklats i samarbete med förskolor i det rikstäckande projekt Unik. Du hittar mer om Unikum och projekt Unik på www.unikum.net. 

Varför erbjuder vi Unikum gratis?

 • Vi vill ge er pedagoger och rektorer möjlighet att i lugn och ro prova om Unikum Förskola passar er verksamhet. Har vi tur så vill ni fortsätta och bli kunder efter försöket!
 • Vi vill också samla in synpunkter kring hur Unikum Förskola kan blir bättre, till nytta för alla användare. Genom er feedback har vi värdefull nytta av ert prov, även om ni väljer att inte fortsätta. Därför kan vi erbjuda provet gratis.

Vad krävs för att få prova?

 • Minst ett par pedagoger med tillgång till internet och e-post.
 • Intresse för hur förskolan kan utvecklas, och möjlighet att bidra med synpunkter och slutsatser till Unikum och projekt Unik.
 • Minst två personer som tar på sig ansvaret att bjuda in och administrera användare i Unikum.
 • OK från rektor.

Vad ansvarar Unikum för?

 • Vi förser era med inloggningsuppgifter och kom-igång-info på webben.
 • Ni blir medlemmar i samarbetsprojektet Unik.
 • Vi skickar en Bekräftelse till er kontaktperson med de villkor som gäller om ni fortsätter efter Provperioden.
 • Vi ser till att informationen i tjänsten lagras säkert och i enlighet med gällande lagar och förordningar, och för att snabbt försöka åtgärda eventuella problem i tjänsten. 
 • Vi samlar in synpunkter och idéer från er och övriga användare, och steg för steg förbättra Unikum.
 • Vi ser till att hantera personuppgifter i enlighet med vår Personuppgiftspolicy och Användarvillkoren.

Vad ansvarar ni i Förskolan för?

 • Att hantera alla lösenord och användarnamn på säkert sätt.
 • Att upplysa föräldrar och personal som ni ger tillgång till tjänsten om att de behöver hantera lösenord och användarnamn på säkert sätt.
 • Att innehåll som läggs in i Tjänsten av Provskolans användare inte är rasistisk, kränkande eller på annat sätt är till skada eller bryter mot lag.
 • Att genomföra någon form av utvärdering av Unikum under Provperioden och bidra med era synpunkter.
 • Att om ni vill avsluta användningen av Unikum skicka ”Avsluta, Skolnamn, Kommunnamn” i meddelanderaden på ett epost till hej@unikum.net innan provperiodens slut.

Hur utvärderar ni Unikum Förskola?

 • Ni gör utvärderingen efter bästa förmåga, vi skickar ett utvärderingsformulär i mail via Unikum efter provet.
  Synpunkter kan också skickas via forum och enkätfunktion på  i vårt Forum.

Hur går ni vidare efter provet?

 • Om ni inte valt att avsluta användningen efter Provperioden blir ni automatiskt kunder och kan fortsätta använda tjänsten. 
 • Vi vill inte av misstag ta bort information och dokumentation som ni och era användare lagt in i Unikum under Provperioden. Om ni inte meddelat oss att ni vill avsluta användningen av Unikum enligt ovan antar vi därför att ni vill fortsätta. 
 • Abonnemangspriset för er skola är angiven i Bekräftelsen ni fick när ni satte igång. Faktura skickas i samband med Provperiodens slut.
 • Ni kan meddela oss när som helst under Provperioden om ni inte vill fortsätta efter Provet. Det finns inget krav på att ni ska fortsätta. När ni meddelat oss detta kan ni i lugn och ro avsluta försöket, och får en Avslutsperiod på upp till 3 månader så att ni kan hämta ut eller radera dokumentation ni lagt in. Efter detta kan åtkomst till dokumentation och data stängas.
 • De villkor som gäller för kunder finns beskrivna på denna sida >>

Vad gäller för material i Skolbanken i Unikum? 

 • Ni har rätt att använda och modifiera material i Skolbanken för bruk i Unikum enligt de angivna villkoren med licensformen Creative Commons BY-SA.
 • Ni ansvarar för att inte bryta mot upphovsrätten när ni lägger in material i Skolbanken, och för kostnader som uppkommer om era användare lägger in upphovsrättsskyddat material i Skolbanken.
 • Andra användare av Unikum har rätt att utan kostnad använda, modifiera och publicera material som ni själva lägger in i Skolbanken, under upphovsrättens giltighetstid. Det kan t.ex. gälla IUP-mallar, matriser, planeringar eller avidentifierade elevexempel ni lagt in.

Övriga villkor

 • Vi har båda rätt att berätta om samarbetet mellan Unikum och er Förskola med namn och logotyper på hemsidor och i annan kommunikation. Båda har rätt att publicera hela eller delar av synpunkter och utvärderingar som kommer in från er som provar. 
 • Unikum har rätt att avböja anmälan från förskola som vill prova, av kapacitetsskäl eller av annat skäl, och att avbryta pågående prov.
 • I övrigt gäller ”Allmänna villkor för Unikums onlinetjänster”, och Unikums användarvillkor.

 

Lycka till!
Vi på Unikum

Dela på sociala medier