Partners

Själva kommer vi inte långt. Vi är beroende av samarbete med flera typer av partners. Idén är att sammanföra kompletterande kunskaper, erfarenheter och förmågor för att snabbare få fram bättre verktyg, som når bredare användning.

Projekt Unik ett rikstäckande initiativ där fler än 50 kommuner, flera olika myndigheter och ett stort antal skolor medverkat. Iden är att samverka kring utveckling av metoder, material och verktyg.

Samarbetspartners:

 

Vår samarbetspartner Lexplore erbjuder läsutveckling för alla elever. Det handlar om att få syn på läsningen. Att se elevernas autentiska läsning från avkodning till språkförståelse.

 

Unikum är medlem av Skolfederation som är till för att underlätta säker och smidig inloggning till skolans olika webbverktyg.

 

eventful_transp

Eventful är specialister på Office 365 och hjälper skolor och kommuner igång med molntjänster. Office 365 och Unikum kompletterar varandra perfekt och det finns färdiga länkningar mellan Office 365 och Unikum mfl.

 

e-idGenom samarbetet mellan Unikum och Svensk e-identitet har skolor möjlighet att införa enkel och säker inloggning som uppfyller Datainspektionens krav. I lösningen ingår ett flertal metoder för inloggning, däribland e-legitimation (BankID) för vårdnadshavare.

 

Tempus är ett beprövat och lättanvänt system för schemaläggning och närvarohantering i förskola och på fritids, och är ett perfekt komplement till Unikums verktyg för pedagogisk dokumentation i förskolan. Tillsammans kan Tempus och Unikum erbjuda en komplett lösning som underlättar för vårdnadshavare, personal och administratörer – vilket ger mer tid för barnen.

 

 

 

Advania_webb
Advania
hjälper kommuner över hela landet att få olika verksamhetssystem att samverka. Advania är dessutom specialister på att hjälpa kommuner få effektiv koppling mellan elevregister och Unikum med Unikum Connect Synk

 

 

Online Partner är specialister på Google Workspace. Deras kunder finns inom små och stora företag, myndigheter, kommuner och skolor över hela Sverige och Norge.

 

 

 

Vill ni också vara med?

 

Var med i projekt Unik – Forma nya verktyg för skolan

Partners i Unik är skolor, kommuner eller myndigheter som vill vara med och påverka utformningen av nya verktyg för skolan. På så vis spar man tid och kostnader jämfört med egen utveckling, samtidigt som man är med och formar verktygen så att de passar verksamheten. Mer om Projekt Unik

Bli forskningspartner – utforska nya former av lärande

Forskningspartners är universitet, institutioner eller oberoende forskare inriktade på lärande och användning av nya verktyg för lärande. Forskningspartners når genom projekt Unik ut till ett stort nätverk av kommuner, skolor, pedagoger och användare. Samtidigt kan vi snabbt omsätta resultat och slutsatser från forskningen genom kontinuerlig vidareutveckling av verktygen.

Bli återförsäljare – hjälp skolor och kommuner få tillgång till nya verktyg för skolan

Återförsäljare förser skolor och kommuner i och utanför Sverige med Unikums verktyg. I många fall kan återförsäljare komplettera Unikum genom att stödja skolor eller kommuner lokalt.

Bli integrationspartner – hjälp kommuner komma igång med moderna e-tjänster för skolan

Integrationspartners arbetar med att integrera Unikum med kommuners olika IT-system.