Tillgänglighet för Unikums webbtjänster

Sedan september 2019 behöver Sveriges myndigheter redogöra för tillgängligheten för sina webbplatser och appar. Detta beskrivs i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det innebär att de kommuner som använder Unikum behöver kunna beskriva tillgänglighet för webbtjänsten på start.unikum.net för kommunens användare. Nedan beskriver vi eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen start.unikum.net?

Tillgängligheten är god jämfört med andra liknande webbplatser, men vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från start.Unikum.net som inte är tillgängligt för dig, kan du som elev eller vårdnadshavare meddela din ansvariga lärare eller mentor på skolan. Om du arbetar i kommunen kan du kontakta din lokalt Unikum-ansvariga på skolan, eller centralt på kommunen.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. Det kan du göra på samma sätt som ovan. Som elev eller vårdnadshavare kan du meddela din ansvariga lärare eller mentor på skolan. Om du arbetar i kommunen kan du kontakta din lokalt Unikum-ansvariga på skolan, eller centralt på kommunen.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur kommunen hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Kända brister i tillgänglighet

Här nedan noterar vi väsentliga brister i start.unikum.net som vi känner till. Vi uppdaterar denna lista efterhand.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

  • Vissa äldre sidor anpassar sig inte fullt ut till storleken på webbläsarfönstret eller telefonen, utan kan kräva att du skrollar i både sidled och höjdled. Vi anpassar dessa sidor löpande. [WCAG 1.4.10 (AA)]
  • Vissa element på sidorna och i våra integrerade e-tjänster har otillräcklig kontrast. Dessutom kan det på vissa ställen vara svårt att se vilket element som har tangentbordsfokus. [WCAG 1.4.11 (AA)]

Anpassning och åtgärdande av brister

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda Unikum. Därför jobbar vi kontinuerligt med att förbättra tillgängligheten för Unikums olika verktyg. Vi gör förbättringarna i den ordning vi bedömer som bäst för alla användare.

Unikum, som publicerats 2005, omfattas inte i sig av alla delar av lagen om tillgänglighet, men det är självklart ändå viktigt för oss att tjänsten är tillgänglig. Att lagen inte är fullt ut tillämpbar på Unikum beror på att lagen skiljer på olika typer av system. Exempelvis gäller att

  • ”interna ärendehanteringssystem, personaladministrativa system eller andra interna webbaserade system” inte omfattas av denna lag, men att det ändå är viktigt att de görs tillgängliga.
  • ”Kraven gäller emellertid bara om extranätet offentliggjorts efter den 22 september 2019 eller om extranätet genomgår en omfattande översyn.”

Som sagt, även om det mesta av Unikum är undantaget lagkraven så vill vi ändå att tillgängligheten ska vara god, och prioriterar detta arbete högt.

 

Hur vi testat webbplatsen

Webbplatsen har granskats av flera kommuner, och vi har även gjort en självskattning (intern testning) av Unikum.net.

 

Senaste bedömingen gjordes den 1 oktober 2019.

Redogörelsen uppdaterades senast den 4 oktober 2019.