Formativ bedömning på webben

Smidig koppling till GSE och Office365

Med vårt webbverktyg kan du arbeta formativt, det har stor effekt på barnens lärande. Här kan du ser mer om vad formativ bedömning innebär och hur ni kan arbeta smartare. 

Så jobbar du formativt i Unikum:

  • Synliga och tillgängliga mål för elev
  • Lätt med elevdelaktighet och självskattning
  • Smidigt att ge feedback
  • All dokumentation samlat
  • Bra underlag för utvecklingssamtal
  • Läroplanen tillgänglig i alla lägen
  • Enkelt att koppla elevens arbeten till lärarens planering och bedömning
  • Skapa, dela och ha dialog kring elevarbeten direkt i GSE, Office365 mfl

Se filmen om Unikum, GSE och andra molntjänster

Så här jobbar skolorna i Tullbroområdet

Elever, pedagoger och rektorer i Falkenberg berättar om sitt arbete med formativ bedömning med hjälp av webbtjänsten Unikum och GSE – Google Apps for Education.

Mer om formativt och kamratrespons i Unikum

Formativ bedömning a la Skolverket

I läroplanen uppmuntras en formativ syn på undervisning och lärande där bedömning är en integrerad och central del. Eleven ser och förstår målen och kommer vidare i sitt lärande genom kontinuerlig feedback. Samtidigt får läraren bra återkoppling på sin undervisning och kan anpassa den bättre till elevernas behov.

Dela på sociala medier