Välkommen på Unik Meet

Användarträffar med erfarenhetsutbyte och inspirationkommunlogo_right_jan2016

Träffarna fokuserar på pedagogiska frågor kring exempelvis pedagogisk dokumentation, utvecklingssamtalsprocessen och formativ bedömning.

Vad och Varför?

Unik Meet är till för Unikumanvändare, pedagoger och skolledare inom alla skolformer. Det är engagerade personer som möts på träffen för att dela med sig av och få ta del av andras sätt att arbeta, både i verktyget men framför allt kring pedagogiska frågor. Personerna som deltar har ofta som uppgift att dela med sig av sina visdomar från träffen; till arbetslaget, skolan eller skolområdet. Träffarna kan ha lite olika inriktningar i olika regioner men generellt syftar de till att kunna arbeta smidigare genom:

  • Nätverkande
  • Erfarenhetsutbyte
  • Inspiration
  • Få tips kring metod/material
  • Bättre dra nytta av verktygen
  • Bättre förstå sammanhang verktyg/uppdrag
  • Kunna påverka verktyg, metoder och innehåll

För vem?unikmeet_torget150

Unik Meet vänder sig till dig som är Unikumanvändare och är oftast för dig som är pedagog eller skolledare.

unikmeet_diskussioner150

Förklaring av namnet Unik Meet

Idén till namnet föddes i Lund 2011. Unik för tankarna till Projekt Unik. Ett nätverk för alla som är intresserade av att dela tankar och frågor kring IUP-processen och skolfrågor generellt. Meet är ett positivt laddat ord som betonar vikten av mötet med andra människor samt att det kopplas ihop med Teach Meet, ett välkänt, framgångsrikt koncept med liknande upplägg.

Så här säger några användare

”Det är i mötet med andra som man utvecklas själv” , Mona, Helsingborg.

”Genom att lyssna på andra lärare och rektorer som arbetar med samma saker som vi själva får man syn på var man befinner sig. Det egna lärandet blir synligt” , Christina, Trollhättan.

Unik Meet träffar på gång framöver?sverige150

Sista åren har det arrangerats en mängd träffar runt om i landet. Ibland har det varit några skolor som bjudit in till träff, i bland hela kommuner och flera gånger också har det också arrangerats regionala träffar. På aktivitetssidan kan du se om det är något spännande på gång i just din region.

Vill du själv bjuda in till ett Unik Meet?

Det behöver inte vara så svårt. Kanske kan det räcka med att hitta några kompisar, boka en plats och köpa lite bullar. Läs mer här om hur det kan gå till

 

Artiklar om Unik Meet

Unik Meet förskola i Kungsbacka

Christian Lunddahl på Unik Meet i Göteborg

Unik Meet Förskola i Trollhättan

Dela på sociala medier