Vår vision: Unikt lärande för unika barn

Alla barn är unika, och är på väg mot sina egna unika liv. I vår vision är därför lärandet för alla våra unika barn anpassat till varje barns unika förutsättningar och situation.

Vår uppgift

 

Unikums uppgift är att göra det lättare att anpassa varje enskilt barns lärande i skolan efter barnets egna unika förutsättningar, genom att ta fram lättanvända verktyg på webben för barn, pedagoger och föräldrar.

Verktygen ska stödja och inspirera hela processen från nyfikenhet, målsättning och planering, till aktivitet, upplevelse, bedömning, uppföljning, användning av kunskapen och reflektion. Med ”lärande i skolan” menar vi lärande och utveckling hela vägen från skolformerna förskola via grundskola och särskola till gymnasium.

Genom nyfikenhet och kontinuerlig vidareutveckling tillsammans med våra användare skall Unikum se till att användarna ständigt har tillgång till lättanvända, nyttiga, tillgängliga, säkra, öppna och flexibla verktyg av världsklass.

 

Vårt fokus

 

Vi fokuserar på att skapa verktyg för fem viktiga processer för lärandet i skolan. Dessa processer är kritiska för att vi skall klara av att BÅDE individanpassa lärandet OCH samtidigt säkra att vi når skolans mål.

De fem processerna:

Barn och elever  samarbetar – efter förmåga – med pedagoger och föräldrar kring:

Att se och reflektera kring barnens utveckling – t.ex. med lärloggar och dokumentation

Dialog, utvecklingssamtal och uppföljning kring barnens viktigaste utvecklingsområden.

Att förstå mål och syfte för lärandet i de områden barnen leker och jobbar med.

Att elever i skolan själva kan se och bedöma sin utveckling av kunskaper och förmågor i relation till läroplanen

Att alla enkelt kan se hur arbetet är grundat i läroplanen.

 

 

Våra verktyg

Alla våra verktyg stöder arbetet i de fem läroprocesserna vi fokuserar på. För att nå en snabb, kraftfull och varaktig positiv effekt hos våra användare ställer vi höga krav på verktygen:

  • Lättanvända: Verktygen behöver vara omedelbart begripliga och användbara. De ska inte kräva större förkunskaper hos användare än mobiltelefoner, e-post eller en internetbank.
  • Nyttiga: Verktygen behöver omedelbart göra tydlig nytta, genom att underlätta arbetet med de fem processer vi fokuserar på.
  • Tillgängliga: Verktygen behöver kunna nås när som helst, var som helst, av elever, föräldrar, pedagoger och skolledare. De behöver kunna användas på flera olika språk, och av funktionshindrade. De måste fungera med många olika typer av datorer, pekplattor och telefoner.
  • Följsamma: Lärarna är de som bestämmer vilka pedagogiska metoder och verktyg de vill arbeta med för att nå elevdrivet och individanpassat lärande. Verktygen behöver flexibelt anpassa sig efter de metoder skolan valt, och inte tvärt om.
  • Levande: Elevers, lärares och föräldrars situation förändras kontinuerligt, med ny teknik, nya lagar och nya apparater. Därför behöver också verktygen kontinuerligt förbättras, förenklas och anpassas.
  • Säkra: Verktygen måste hantera information med all den säkerhet och integritet som krävs för att de skall förtjäna elevers, föräldrars, pedagogers och myndigheters förtroende.
  • Öppna: Verktygen ska underlätta delning av resurser och material mellan pedagoger, koppling till andra system och läroresurser, och undvika att skolor låser sig vid en enstaka leverantör.
  • Läckra: Många av våra användare använder Unikum varje vecka, och varje dag. Vi vill att de ska kunna titta på sina verktyg med glädje. De ska känna att vi har lagt ned det lilla extra i omtanke, och lagt den själ i arbetet som krävs för att man ska bli glad när man ser på viktiga vyer och går igenom viktiga flöden i Unikum.
  • Livfulla: Unikum är fyllt av liv, i form av användare som samarbetar, deras innehåll och dialog, och genom att vi som bygger Unikum är levande människor som bryr oss om att det skall bli bra. Detta liv behöver synas genom en personlig och livfull användarupplevelse, där vi känner användarnas pulsslag.
 

Våra ledord

 

I Unikum har vi några ledord som vuxit fram, och som vi strävar att arbeta efter. De är en del av Unikums kultur. Vi tror att det går bättre för oss att jobba mot Unikt lärande om vi försöker jobba efter dessa ledord. De ger oss också ett gemensamt språk att använda när vi pratar om hur vi jobbar tillsammans med kollegor, partners och användare.

 

unikum_ikon_tarta

Ät tårta – Fira segrar, små och stora, så att vi påminner varann om det fina vi gör, och så att resan blir en del av målet.

unikum_ikon_snabbfotad

Snabbfotat framåt med användarna – Ta massor av små snabba steg framåt tillsammans med våra användare, och anpassa lyhört nya steg efter deras behov.

unikum_ikon_pepp
Pepp! – Ditt personliga Pepp tar oss framåt i språng. Det ger oss alla energi, även om det inte alltid leder rakt mot målet. Långsamt brinnande passion säkrar att vi når ända fram.

unikum_ikon_lekallvar
Lekfullt allvar – Gör som barnen när vi går in i nya områden: med nyfikenhet, lek, experimenterande och labbande. Ibland blir det rätt direkt, ibland lite fel, men vi lär oss massor oavsett.

unikum_ikon_lagspelare
Vara en lagspelare  – Jobba smart och omtänksamt tillsammans genom snabb, rak och konstruktiv dialog om svårigheter och möjligheter. Ta ansvar för helheten, hela vägen från det egna laget till Unikums ekosystem.

unikum_ikon_kaxodmjukt
Kaxödmjukt –  Att våga sikta högt, hela tiden innovera och våga gå vår egen unika väg är kaxigt. Kaxödmjukt är att göra det utan ståhej även när vi riskerar att misslyckas, helt enkelt för att det är värdefullt för våra användare.

Kassasmart – Göra medvetna val kring våra resurser för att de skall ge bäst nytta för våra användare. Vi är respektfulla med kundernas medel, och rättar munnen efter matsäcken på vår resa.

unikum_ikon_dela
Dela med dig – Var öppen med våra intressen, planer, styrkor och svagheter som personer, grupp, företag, partner och med användare. På så vis vill vi få en rolig, spännande, utvecklande dialog för att snabbare förbättra våra verktyg.

 

För att vi på Unikum skall fortsätta attrahera nya fantastiska, goa och duktiga medarbetare så behöver vi vara öppna och tydliga med vår vision, vilka vi är och hur vi arbetar. För att vi skall kunna driva utvecklingen i vårt snabbrörliga område så behöver vi också se till att själva utvecklas lika snabbt som våra användare, deras metoder och omvärldens teknik. För att arbetet på Unikum skall vara en värdefull tid i våra liv så behöver vi känna att vi snabbfotat utvecklas på våra egna unika sätt, tillsammans med lagspelare och partners som delar med sig och ger pepp i vardagen. Vi behöver vara en miljö full av lekfullt allvar, med en och annan tårta och, så klart, meningsfullt arbete med unikt lärande för unika barn.

 
 
 

Vår historia