Vår historia

Om alla barn är unika, borde inte lärandet i skolan vara anpassat efter varje unikt barn? Här kan du läsa mer om vår historia, och om hur vi rör oss mot en framtid med unikt lärande för unika barn.

Vår resa

Unikum bygger på en stark tro på möjligheterna med interaktiva verktyg för lärande. Fröet till Unikum såddes 1993 när Jonas Ryberg grundade det som skulle bli Nordens största utgivare av interaktiva kunskapsspel – Levande Böcker. Efter Levande Böcker grundade Jonas företagen Eld Interaktiv AB och Enlight AB för att skapa webbverktyg för lärande i stora organisationer och företag runt om i världen. Under 00-talet började tillgången på datorer i skolan ta fart på allvar och inspirerade Jonas att påbörja förberedelserna för att starta Unikum. Utgångspunkten för Unikum var enkel:

Om alla barn är unika, borde inte lärandet i skolan
vara anpassat efter varje unikt barn?

1993 – Fröet sås med kunskapsspel för barn i Levande Böcker

Jonas lämnar jobbet som konsult på McKinsey för att starta Levande Böcker tillsammans med Pelle Tornell. Levande Böcker växer snabbt till Nordens största utgivare av kunskapsspel för hem och skola. De första onlinetjänsterna lanseras av Levande Böcker 1995, t ex Europas första online-hybrid och tjänsterna Barnlandet.se samt Mammapappa.se. Tio år senare kommer Levande Böcker tilldelas Kunskapspriset.

1998 – Webbtjänster för kunskapssäkring över hela världen i Enlight.net

Enlight.net lanserar onlinetjänster för test, certifiering och kvalitetsäkring av kunskap. Enlight blir det första e-learningbolaget att börsnoteras i Europa år 1999. Webbtjänsterna används i över 70 länder i alla världsdelar, i tusentals skolor och  universitet.

2002 – Projekt Unik för skolan sjösätts

Inriktningen på unikt lärande för unika barn slås fast, och den grundläggande utformningen av verktygen tas fram, baserat på intervjuer med föräldrar, elever, lärare och skolledare. Projekt Unik startas, som ett forum för samarbete kring en ny generation verktyg för lärande. Intresserade kommuner, myndigheter, universitet och friskolor börjar delta.

2005 – Lansering av Nordens första e-tjänst för Utvecklingssamtal och Portfolio i förskola och skola

Unikum lanserar Nordens första e-tjänst för Individuella Utvecklingsplaner – Unikum IUP. Utvecklingen sker i nära samarbete med pionjärerna i Lerums kommun och i friskolekedjan Pysslingen. Arbetet sker inom ramen för projekt Unik och flera andra intresserade kommuner ansluter.

2006 till 2007 – Snabb ökning av kommuner i projekt Unik

Antalet kommuner som deltar i projekt Unik växer snabbt. Universitet deltar i projekten, och bidrar med utvärderingarna. Verktyg för fler delar av lärandeprocessen utvecklas i projekt Unik. Fler och fler skolor och kommuner utvärderar Unikum, och börjar sedan använda det på bred front.

2008 till 2011 – Stora reformer i svensk skola

Stora reformer genomförs i den svenska skolan, med nya krav kring planering, bedömning och uppföljning, och nya och uppdaterade läroplaner i grundskola och förskola 2011. Reformerna innebär stora omställningar för många lärare, och gör att många skolor bestämmer sig för att ta webbaserade verktyg till hjälp.

2012 till 2017 – Mobiler, mobiler, mobiler, och en hel del plattor

Mobiler och plattor slår igenom på allvar, och gör webbverktyg och appar tillgängliga som aldrig förr. Det öppnar dörren för helt nya sätt att arbeta med unikt lärande för unika barn.

Nu – Du kan också vara med och forma framtidens verktyg för skolan

exempel-kollage