Projekt Unik – formar nya verktyg

Samarbetsprojekt kring smidiga digitala verktyg för kvalitet

kommunlogo_right2015Målet med projekt Unik är att få fram världens bästa metoder och mobila verktyg för mål, planering, dokumentation och kvalitet i förskola, grundskola och gymnasium. Allt arbete sker genom tät samverkan i innovationsprojekt med kommuner, skolor, universitet, myndigheter, barn och föräldrar över hela landet.

Just nu drivs flera delprojekt

 • Smart Kvalitet – Se och utveckla kvalitet på alla nivåer – från elev till kommun, och nationellt.
 • Trygg Röd Tråd – Ge barn och elever en trygg röd tråd i lärandet genom att ge dem nytta av den dokumentation de har med sig från sitt tidigare lärande på deras resa genom det svenska utbildningssystemet.

Genomförda projekt

 • Unik SKA Förskola 2017-2020
 • Unikt Stöd i Förskolan 2017-2019
 • Unik Familj & Skolkontakten – 2015-2018
 • Skolfederation 2013-2014
 • Unik Stödinsatser 2012-2015
 • Unik Läroplan 2010-2011
 • Unik Bedömning 2008-2010
 • Unik Portfolio 2008-2009
 • Unik Reflektion 2007-2008
 • Nationella Innehållsbankerna & Skolbanken 2006-2010
 • Unik Sär 2006-2007
 • Unik IUP 2005-2007

Arbetet sker i innovationsprojekt och i självstyrande pilotprojekt på skolor och i kommuner. Verktygen som tas fram är smidiga, mobila e-tjänster för skolan.

Metod

Vår metod i projektet är att i omgångar, med successiva förbättringar

 • undersöka behov
 • utforma verktyg
 • prova verktyg
 • utvärdera

Arbetet sker i stegvisa försök och experiment, där vi testar idéer och metoder i konkreta försök med nya digitala verktyg i förskolan. Avsikten är att arbeta i samverkan mellan kommuner, förskolor, universitet och digitala verktygsutvecklare. Projektet koordineras av Unikum – Unikt lärande AB. Projektmetoden har fungerat väl i andra delar av projekt Unik, och fått genomslag för 100 000-tals barn.

Varför väljer kommuner att vara med?

Deltagarna i Unik är med och formar nya verktyg för skolan, och delar erfarenheter med landet. Vanliga skäl att delta är att:

 • Vara med och forma en ny generation digitala verktyg
 • Få kunskap och förståelse för problem och möjligheter med de digitala verktygen.
 • Spara kostnader – genom att dra nytta av det som ändå görs
 • Snabbare igång med moderna digitala verktyg
 • Möjlighet att prova i liten skala – utan risk

Flera sätt att medverka

Det finns flera sätt att medverka i projekt Unik, vilket passar er bäst?

Partners i projekt Unik

 

 

Ni kommer i gott sällskap …

Kommuner: Mer än 50 kommuner runt om i landet har medverkat hittills

Myndigheter

 • PTS Post- och Telestyrelsen
 • Hjälpmedelsinstitutet (nu del i Myndigheten för delaktighet)
 • Myndigheten för Skolutveckling (nu en del i Skolverket)
 • Specialpedagogiska institutet (nu en del i SPSM)

Universitet och Högskolor

 • Lunds tekniska högskola, med CERTEC – Avdelningen för rehabiliteringsteknik inom Institutionen för Designvetenskaper.
 • Umeå Universitet, med Institutionen för Interaktiva Medier och Lärande (IML)

Dessutom: Tiotusentals pedagoger, elever och föräldrar som är de som gör det egentliga jobbet, ger feedback, skapar idéer och ser till så att det blir bra!

Projektet koordineras av Unikum – Unikt lärande AB.

Vill ni också vara med?

Ni är också välkomna – kontakta lise-lotte.hjalmar@unikum.net för mer information.