Om Unikum och vår vision

Alla barn är unika. Vi vill göra det lättare att anpassa lärandet i skolan till alla dessa unika barn. Därför gör Unikum smidiga och säkra verktyg på webben för barn, pedagoger och föräldrar. Verktygen gör det lättare att samarbeta kring mål, planer, dokumentation och kvalitet i förskolan och skolan.

Vi på Unikum vidareutvecklar verktyget hela tiden i tätt samarbete med barn, pedagoger, föräldrar, skolledare och kommuner. På så vis får vi omedelbart synpunkter på det vi gör, och en stadig ström av vilda, tokiga, nyskapande och inspirerande idéer till hur vi bättre kan anpassa lärandet i skolan till alla unika barn.

Idag används Unikum i flera tusen skolor, lärare har delat hundratusentals pedagogiska planeringar i Unikums skolbank, och flera hundra tusen användare har hjälp av Unikum när de arbetar för ett unikt lärande för unika barn.

uniktmoln

Vår vision: Unikt lärande för unika barn

Alla barn är unika, och är på väg mot sina egna unika liv. I vår vision är därför lärandet för alla våra unika barn anpassat till varje barns unika förutsättningar och situation.

Vår uppgift

Unikums uppgift är att göra det lättare att anpassa varje enskilt barns lärande i skolan efter barnets egna unika förutsättningar, genom att ta fram lättanvända verktyg på webben för barn, pedagoger och föräldrar.

Verktygen ska stödja och inspirera hela processen från nyfikenhet, målsättning och planering, till aktivitet, upplevelse, bedömning, uppföljning, användning av kunskapen och reflektion. Med ”lärande i skolan” menar vi lärande och utveckling hela vägen från skolformerna förskola via grundskola och särskola till gymnasium.

Genom nyfikenhet och kontinuerlig vidareutveckling tillsammans med våra användare skall Unikum se till att användarna ständigt har tillgång till lättanvända, nyttiga, tillgängliga, säkra, öppna och flexibla verktyg av världsklass.

Vårt fokus

Vi fokuserar på att skapa verktyg för fem viktiga processer för lärandet i skolan. Dessa processer är kritiska för att vi skall klara av att BÅDE individanpassa lärandet OCH samtidigt säkra att vi når skolans mål.

De fem processerna:
Barn och elever samarbetar – efter förmåga – med pedagoger och föräldrar kring:

 1. … att se och reflektera kring barnens utveckling – t.ex. med lärloggar och dokumentation
 2. … dialog, utvecklingssamtal och uppföljning kring barnens viktigaste utvecklingsområden.
 3. … att förstå mål och syfte för lärandet i de områden barnen leker och jobbar med.
 4. … att elever i skolan själva kan se och bedöma sin utveckling av kunskaper och förmågor i relation till läroplanen
 5. … att alla enkelt kan se hur arbetet är grundat i läroplanen.

trädbild

Våra verktyg

Alla våra verktyg stöder arbetet i de fem läroprocesserna vi fokuserar på. För att nå en snabb, kraftfull och varaktig positiv effekt hos våra användare ställer vi höga krav på verktygen:

 • Smidiga: Verktygen behöver vara omedelbart begripliga – precis som appar för t ex banker och sociala medier – och därefter smidigt låta oftaanvändare göra mer avancerade uppgifter på effektiva sätt.
 • Nyttiga: Verktygen behöver omedelbart göra tydlig nytta, genom att underlätta arbetet med de fem processer vi fokuserar på. Vi vill att nyttan – eller bristen på nytta – skall vara synlig så att vi kan säkra att den verkligen nås.
 • Livfulla: Unikum är fyllt av liv, i form av användare som samarbetar, deras innehåll och dialog, och genom att vi som bygger Unikum är levande människor som bryr oss om att det skall bli bra. Detta liv behöver synas genom en personlig och livfull användarupplevelse, där vi känner användarnas pulsslag.
 • Öppna: Verktygen skall underlätta delning av resurser och material mellan användarna. De skall göra det smidigt att nå ett samspel med andra verktyg och läroresurser i systempusslet.
 • Läckra: Många av våra användare lägger många timmar med Unikum varje vecka. Vi vill att de skall kunna titta på sina verktyg med glädje, och känna att vi har lagt ned det lilla extra i omtanke som krävs för att man skall bli glad när man ser på viktiga vyer och går igenom viktiga flöden i Unikum.
 • Förstärkande: Verktygen behöver göra det möjligt för våra användare att jobba proffsigt med lärandeprocesser på sätt som de tidigare inte kunnat. Vi vill att användarna skall känna sig proffsiga och nå “I rock”-känslan med hjälp av Unikum.
 • Tillgängliga: Verktygen behöver kunna nås när som helst, var som helst, av elever, föräldrar, pedagoger och skolledare. De behöver kunna användas på flera olika språk, och av funktionshindrade. De måste fungera med användarnas viktigaste apparater.
 • Pålitliga: Unikum skall hantera interaktion, information och kommunikation med all den säkerhet, tillgänglighet och integritet som krävs för att förtjäna elevers, föräldrars, pedagogers och myndigheters förtroende.

Våra ledord

I Unikum har vi några ledord som vuxit fram, och som vi strävar att arbeta efter. De är en del av Unikums kultur. Vi tror att det går bättre för oss att jobba mot Unikt lärande om vi försöker jobba efter dessa ledord. De ger oss också ett gemensamt språk att använda när vi pratar om hur vi jobbar tillsammans med kollegor, partners och användare.

 • Snabbfotat framåt med användarna – Ta massor av små snabba steg framåt tillsammans med våra användare, och anpassa lyhört nya steg efter deras behov.
 • Dela med dig – Var öppen med våra intressen, planer, styrkor och svagheter som personer, grupp, företag, partner och med användare. På så vis vill vi få en rolig, spännande, utvecklande dialog för att snabbare förbättra våra verktyg.
 • Kaxödmjukt –  Våga sikta högt, hela tiden innovera och gärna gå vår egen unika väg när det är värdefullt för våra användare.
 • Pepp! – Ditt personliga Pepp tar oss framåt i språng. Det ger oss alla energi, även om det inte alltid leder rakt mot målet. Långsamt brinnande passion säkrar att vi når ända fram.
 • Vara en lagspelare  – Jobba smart och omtänksamt tillsammans genom snabb, rak och konstruktiv dialog om svårigheter och möjligheter. Ta ansvar för helheten, hela vägen från det egna laget till Unikums ekosystem.
 • Lekfullt allvar –  Gör som barnen när vi går in i nya områden: med nyfikenhet, lek, experimenterande och labbande. Ibland blir det rätt direkt, ibland lite fel, men vi lär oss massor oavsett.
 • Kassasmart – Göra medvetna val kring våra resurser för att de skall ge bäst nytta för våra användare. Vi är respektfulla med kundernas medel, och rättar munnen efter matsäcken på vår resa.
 • Ät tårta – Fira segrar, små och stora, så att vi påminner varann om det fina vi gör, och så att resan blir en del av målet.

För att vi på Unikum skall fortsätta attrahera nya fantastiska, goa och duktiga medarbetare så behöver vi vara öppna och tydliga med vår vision, vilka vi är och hur vi arbetar.  För att vi skall kunna driva utvecklingen i vårt snabbrörliga område så behöver vi också se till att själva utvecklas lika snabbt som våra användare, deras metoder och omvärldens teknik. För att arbetet på Unikum skall vara en värdefull tid i våra liv så behöver vi känna att vi snabbfotat utvecklas på våra egna unika sätt, tillsammans med lagspelare och partners som delar med sig och ger pepp i vardagen. Vi behöver vara en miljö full av lekfullt allvar, med en och annan tårta och, så klart, meningsfullt arbete med unikt lärande för unika barn.

Vår resa

Unikum bygger på en stark tro på möjligheterna med interaktiva verktyg för lärande. Fröet till Unikum såddes 1993 när Jonas Ryberg lämnade jobbet som konsult på McKinsey och grundade det som blev Nordens största utgivare av kunskapsspel – Levande Böcker – tillsammans med Pelle Tornell. Efter Levande Böcker följde lärande i arbetslivet med Eld Interaktiv AB och Enlight AB för att skapa verktyg för lärande i organisationer och företag. Under 00-talet började tillgången på datorer i skolan ta fart på allvar och förberedelserna för att starta Unikum sattes igång under 2002. Utgångspunkten för Unikum var enkel:

Om alla barn är unika, borde inte lärandet i skolan
vara anpassat efter varje unikt barn?

 

1993 – Fröet sås med kunskapsspel för barn i Levande Böcker

Levande Böcker grundas och växer snabbt till Nordens största utgivare av kunskapsspel för hem och skola. De första onlinetjänsterna lanseras av Levande Böcker 1995, t ex Europas första online-hybrid och tjänsterna Barnlandet.se samt Mammapappa.se. Levande Böcker tilldelas senare Kunskapspriset 2003.

1998 – Webbtjänster för kunskapssäkring över hela världen i Enlight.net

Enlight.net lanserar onlinetjänster för test, certifiering och kvalitetsäkring av kunskap. Enlight blir det första e-learningbolaget att börsnoteras i Europa år 1999. Webbtjänsterna används i över 70 länder i alla världsdelar, i tusentals skolor och  universitet.

2002 – Projekt Unik för skolan sjösätts

Inriktningen på unikt lärande för unika barn slås fast, och den grundläggande utformningen verktygen tas fram, baserat på intervjuer med föräldrar, elever, lärare och skolledare. Projekt Unik startas, som ett forum för samarbete kring en ny generation verktyg för lärande. Intresserade kommuner, myndigheter, universitet och friskolor börjar delta.

2005 – Lansering av Nordens första e-tjänst för Utvecklingssamtal och Portfolio i förskola och skola

Unikum lanserar Nordens första e-tjänst för Individuella Utvecklingsplaner – Unikum IUP. Utvecklingen sker i nära samarbete med pionjärerna i Lerums kommun och i friskolekedjan Pysslingen. Arbetet sker inom ramen för projekt Unik och flera andra intresserade kommuner ansluter.

2006 till 2007 – Snabb ökning av kommuner i projekt Unik

Antalet kommuner som deltar i projekt Unik växer snabbt. Universitet deltar i projekten, och bidrar med utvärderingarna. Verktyg för fler delar av lärandeprocessen utvecklas i projekt Unik. Fler och fler skolor och kommuner utvärderar Unikum, och börjar sedan använda det på bred front.

2008 till 2011 – Stora reformer i svensk skola

Stora reformer genomförs i den svenska skolan, med nya krav kring planering, bedömning och uppföljning, och nya och uppdaterade läroplaner i grundskola och förskola 2011. Reformerna innebär stora omställningar för många lärare, och gör att många skolor bestämmer sig för att ta webbaserade verktyg till hjälp.

2012 till 2015 – Mobiler, mobiler, mobiler, och en hel del plattor

Mobiler och plattor slår igenom på allvar, och gör webbverktyg och appar tillgängliga som aldrig förr. Det öppnar dörren för helt nya sätt att arbeta med unikt lärande för unika barn.

Nu – Du kan också vara med och forma framtidens verktyg för skolan

Dela på sociala medier