Systematiskt kvalitetsarbete i skolan

Smidigt webbstöd för att planera, genomföra, följa upp och analysera

Genom att använda stöd på webben underlättas det systematiska kvalitetsarbetet i arbetslag, på skolan och för kommunen. Dagsfärsk information finns tillgängligt för alla berörda direkt . På så vis blir det enklare och smidigare att arbeta med uppföljning, analys och planering  för enskilda pedagoger, för arbetslag, för skolledare och i förvaltningen.

sys_kval_gr1-646x378

Enklare och smidigare steg i kvalitetsarbetet:

  • Planering – Alla steg från att skapa, kvalitetssäkra, sprida och förbättra planeringar.
  • Genomförande – Verksamheten blir synlig på alla nivåer, och drar nytta av moderna verktyg för samarbete och formativ bedömning.
  • Uppföljning – kan ske direkt på alla nivåer, baserat på dagsfärsk information om kunskapsresultat och processer.
  • Analys – kan ske när som helst, på alla nivåer, och i samarbete inom och mellan arbetslag och skolor

Mer om systematiskt kvalitetsarbete

Skolverkets Allmänna råd för systematiskt kvalitetsarbete

Stödmaterialet ”Kvalitetsarbete i praktiken” 

Dela på sociala medier