Systematiskt kvalitetsarbete i skolan

Smidigt webbstöd för att planera, genomföra, följa upp och analysera

Genom att använda stöd på webben underlättas det systematiska kvalitetsarbetet i arbetslag, på skolan och för kommunen. Dagsfärsk information finns tillgängligt för alla berörda direkt. På så vis blir det enklare och smidigare att arbeta med uppföljning, analys och planering  för enskilda pedagoger, för arbetslag, för skolledare och i förvaltningen.

sys_kval_gr1-646x378

Enklare och smidigare steg i kvalitetsarbetet:

  • Planering – Alla steg från att skapa, kvalitetssäkra, sprida och förbättra planeringar.
  • Genomförande – Verksamheten blir synlig på alla nivåer, och drar nytta av moderna verktyg för samarbete och formativ bedömning.
  • Uppföljning – kan ske direkt på alla nivåer, baserat på dagsfärsk information om kunskapsresultat och processer.
  • Analys – kan ske när som helst, på alla nivåer, och i samarbete inom och mellan arbetslag och skolor

Mer om systematiskt kvalitetsarbete

Skolverkets Allmänna råd för systematiskt kvalitetsarbete

Hantera det systematiska kvalitetsarbetet för förskolan med Unikum

Stödmaterialet ”Kvalitetsarbete i praktiken” 

Dela på sociala medier