Basavtal och allmänna villkor

Unikum levererar verktyg och tjänster till flera olika typer av kunder och användare, baserade på överenskommelser med varje kund. Dessa överenskommelser bygger på de grundläggande basavtalen och villkoren som reglerar köp och användning av Unikums verktyg och tjänster:

Om annat ej avtalats gäller också Unikums ordinarie “Avtal Personuppgiftsbiträde” mellan parterna.