Unikum för distansundervisning

Skolbanken delakultur

Unikum är en lärportal för att hålla ihop den pedagogiska processen även utanför klassrummet. I Unikum kan du planera, skapa förutsättningar för ett engagerat lärande och bedömning även när undervisningen sker på distans. 

Planera din undervisning

Undervisning på distans skiljer sig såklart mot att undervisa i klassrummet. Hur får elever och även föräldrar information om vad som händer i undervisningen? Planeringen har en viktig pedagogisk roll och med stöd av den kan det bli tydligt vad eleven förväntas studera, om det finns uppgifter att lämna in och när det ska vara klart.

Det är därför betydelsefullt att ha tydliga och distinkta instruktioner i en planering. Det blir extra viktigt när det inte finns möjlighet att interagera med eleverna på samma sätt som i klassrummet. För dig som lärare blir planeringar och uppgifter bra verktyg för att följa upp din undervisning. 

Dela ut uppgifter till eleverna

Distansundervisning för de yngre eleverna kan vara klurigt. Filmen nedan visar ett exempel på hur eleverna kan spela in när de läser hemma. Genom att skapa uppgifter med datum så kan vårdnadshavarna ha koll i familjeappen, Unikum Familj, när och vad som ska göras. Funktionen att spela in ljud går att använda i fler olika ämnen och på fler sätt. Eftersom en del elever inte har dator hemma visar vi hur det går att göra detta på en telefon. 

Att använda Lärlogg för grupparbete

När eleverna ska grupparbeta men inte kan sitta tillsammans eller vara uppkopplade i gemensamma webbmöten är Lärlogg ett bra alternativ. Du som lärare skapar en Lärlogg med till exempel problemlösning i matematik och ber sedan eleverna kommentera med sina tankar och idéer. Du kan vara med och kommentera så att diskussionen förs framåt. Lärloggen kan delas ut till alla i gruppen/klassen eller till de elever som du tänker ska arbeta tillsammans. 

 

Tips för att lyckas med distansundervisningen

Kommer du ha lektion via videokonferens? 

Lägg in länk till ditt mötesverktyg (t.ex Zoom, Hangout eller Skype) så att det blir lätt för att eleven att komma in till lektionen. 

Behöver eleven ha något särskilt material eller utrustning för att delta i undervisningen?

Var tydlig med vilket material eller utrustning som eleverna behöver ha med sig. 

Är instruktionerna tillräckligt tydliga?

Syfte? Mål? Vad ska göras? etc. 

Finns det lämpligt material som kan vara till hjälp för eleverna?

Länka gärna in detta direkt i planeringen. Till exempel bra webbsidor som rör just ditt planeringsområde

Finns det länkar till de digitala läromedel som vi jobbar med?

Länka gärna till dessa så att det blir lätt för eleven att komma åt dem. Många förlag har just nu gjort det möjligt att använda sig av deras digitala material.

Finns det Youtubeklipp om ditt planeringsområde?

Bädda gärna in Youtube-klipp till ditt planeringsområde så att eleverna snabbt blir introducerade i vad ämnesområdet handlar om. 

Ska eleven göra uppgifter som är kopplade till planeringen? 

Skapa en eller flera uppgifter och koppla in i planeringen. (Mer om uppgifter nedan).

Vilka läroplansmål berör planeringen?

Koppla in syfte, centralt innehåll och kunskapskrav för att skapa extra tydlighet om hur planeringen är kopplad till läroplanen. 

Vill du att eleverna ska göra en självskattning på sitt lärande?

Lägg till en matris i planeringen så kan du ge formativ feedback och ha en dialog med eleven om ditt planeringsområde.

Har du någon elev som behöver extra/andra instruktioner?

Gör en kopia på din planering och dela endast till den eleven.

Andra bra tips för distansundervisning

I hela Skolsverige kraftsamlar lärare och företag för att underlätta för distans- och fjärrundervisning. På så sätt kan vi alla hjälpas åt att få undervisningen att fungera. Företag och lärare delar med sig av tips, resurser och erfarenheter. Här finns några exempel du kan använda dig av:

Unikum Academy För att enkelt och smidigt ha koll på alla delar i Unikum, både du som lärare och dina elever. Gå in på länken och välj den skolform och roll som är aktuell. Här hittar du små korta filmer som visar hur det funkar, från planering till samtalet.

Skolahemma.se En sida där du hittar samlat material för att ge stöd till skolpersonal till följd av coronaviruset.  Det är RISE på uppdrag av Skolverket och i samverkan med UR, Swedish Edtech Industry och SKR som upprätthåller sidan.

Swedish Edtech Industry En samlingssida med befintliga resurser och beskrivningar av vad leverantörer kan bidra med för att stödja distansundervisning, hantering av när- och frånvaro med mera.

Lin education tipsar om fjärrundervisning med stöd av Microsoft och Google som också fungerar fint med Unikum.

Unga hörselskadade har tips och råd för att göra distansundervisning mer tillgänglig så alla kan ta del av undervisningen på lika villkor.