Jag vill veta mer!

Tack för din förfrågan!

Feedback eller förbättringsförslagt? Mejla unik@unikum.net (vi läser allt men hinner inte svara på alla mejl!)

Hjälp och support: Unikums supportsida (här hittar du svar på de vanligaste frågorna)

Vårdnadshavare: Vid frågor om Unikum eller ditt konto ska du i första hand vända dig till ditt barns pedagog/lärare eller skolans centrala Unikum-administratör.

Parents (in English): Do you have questions regarding Unikum?
Contact your child's teacher, or the preschool/school's Unikum administrator.

Unikum används i 90+ kommuner