Proffsiga utvecklingssamtal med hjälp av webben

Smidigt arbete före, under och efter utvecklingssamtalet

Allt är samlat för barn och förälder på en enda översiktlig sida. Barnets utveckling är synlig i lärlogg och portfolios. Eftersom allt material som behövs för ett bra utvecklingssamtal finns samlat på samma sida är det också smidigt att t ex ha en lärplatta med på samtalet.

Häng med på en guidad tur i Unikum utvecklingssamtal:

Allt samlat på en sida

På översiktssidan för samtalet visar eleven sina arbeten, har en agenda för sitt samtal och ser överenskommelser. Allt material som behövs för ett bra utvecklingssamtal finns samlat på samma sida vilket gör det smidigt att t ex ha en lärplatta med på samtalet.

Tydliga steg

För att det ska bli tydligare för vårdnadshavare vad som händer i processen runt utvecklingssamtalet så synliggör vi stegen före, under och efter samtalet. Först när förberedelserna i skolan är klara så aviserar pedagogerna för vårdnadshavarna när de ska göra sina förberedelser hemma inför samtalet. På så vis blir det tydligare vem som ska göra vad och när det ska göras.

Synliggör med bilder och filmer

På samtalet är det lätt att visa upp fina, utvalda arbeten med hjälp av både bilder och film. På en fin översiktssida för samtalet kan man visa inlägg från elevens lärlogg med bilder och filmer. Det är många skolor som låter eleven välja ut saker som de vill visa upp vid utvecklingssamtalet och det kommer att bli smidigt även för dem.

Lätt att arbeta med elevledda samtal

Genom att agendan för samtalet syns på översiktssidan blir det lättare för eleven att vara delaktiga eller själv leda samtalet. Eleven kan också förbereda förslag på överenskommelser vid samtalet samt vilka arbeten som ska lyftas fram och visas.

Lätt att följa upp överenskommelser

Smidigt och överskådligt att arbeta med överenskommelser. På översiktssidan för samtalet finns alla överenskommelser samlade och det är lätt att lägga till nya och även följa upp hur det gått med de man redan har lagt in.

Möjlighet att hantera tider för utvecklingssamtal

För att underlätta arbetet med utvecklingssamtalet ytterligare så har pedagogerna också möjlighet att lägga in samtalstiderna i Unikum, visa en agenda och se vilka som var närvarande på samtalet.

Om Unikum

Unikum är Sveriges största digitala verktyg för mål, planering, elevdokumentation och systematiskt kvalitetsarbete i grundskolan. I Unikum kan du enkelt skapa och dela planeringar, lämna in uppgifter och prov, följa resultat och kommunicera med elever eller annan personal. Med all pedagogisk dokumentation i Unikum får du mer tid till undervisning och lärande. Läs mer om Unikum Grundskola här.

Vill ni prova Unikum i era skolor?

Fyll i formuläret för mer information.