Förskolans nya läroplan Lpfö18

Förskolans reviderade läroplan, Lpfö 18, börjar gälla från 1 juli 2019. Den innehåller en del ändringar, bland annat:

  • Begreppen utbildning och undervisning är med – som betonar att förskolan är en del av skolväsendet.
  • Begreppet omsorg har förts in på flera ställen i läroplanen för att förtydliga att omsorg, utveckling och lärande utgör en helhet i förskolan.
  • Förskollärares ansvar finns beskrivet.
  • Förskolechef benämns rektor.
  • Dessutom mer om digital kompetens, hållbar utveckling, barnkonventionen, jämställdhet och mycket mer (se länkar nedan).

Övergång till Lpfö 18 – enklare med digitala verktyg

Alla nyheter i den nya läroplanen kommer finnas komplett i Unikum när den börjar gälla. Övergången till nya Lpfö 18 blir enklare för dig med digitala verktyg som Unikum – eftersom läroplanen är inbyggd. Pedagogisk dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete (SKA) blir en smidig del av vardagen med digitala verktyg när läroplanen hela tiden finns tillgänglig med ett klick. Filmen nedan visar hur det fungerar i Unikum, och hur ni kan prova om ni vill.

 

Nyfiken? Det kostar ingenting att prova …Mer från Skolverket om förskolans nya Lpfö 18

Skolverket har publicerat information om den nya reviderade läroplanen här.

 

 

Dela på sociala medier