Bli vår nya BFF

Unikum Connected - partnerskap för ett smidigt systempussel

Vi behöver dig

Vi vill se till att svenska skolor och kommuner har världens smidigaste systempussel. Därför finns Unikum Connected, som är ett partnerskap mellan moderna leverantörer av verktyg, innehåll och tjänster. Tillsammans jobbar vi för tydliga gränssnitt och moderna metoder för integration och interoperabilitet.

För skolor och kommuner innebär detta stora fördelar - när de sätter ihop sitt systempussel.

Snabbt igång
eftersom kopplingar redan är definierade och förberedda.
Lägre kostnader
eftersom det är standardiserade kopplingar, som minskar behovet av kundspecifik utveckling.
Lägre risk
genom att alla leverantörer redan bevisat interoperabilitet.
Framtidssäkring
genom att alla partners jobbar mot morgondagens krav i vår gemensamma färdplan.

Bli en partner med unikum connected

Medborgare

 

Content partner

Genom att vara Unikum Connected blir ni ett tryggt köp för kommunens och skolans beslutsfattare. Genom er ackreditering har ni bevisat att era tjänster och produkter kan samverka med andra viktiga verktyg i systempusslet.

 

Molntjänster

 

Ecosystem partner

Genom att vara Unikum Connected blir ni ett tryggt köp för kommunens och skolans beslutsfattare. Genom er ackreditering har ni bevisat att era tjänster och produkter kan samverka med andra viktiga verktyg i systempusslet.

 

Kommunens infrastruktur

Integration partner

Genom att vara Unikum Connected blir ni ett tryggt köp för kommunens och skolans beslutsfattare. Genom er ackreditering har ni bevisat att era tjänster och produkter kan samverka med andra viktiga verktyg i systempusslet.

SSO partner

Genom att vara Unikum Connected blir ni ett tryggt köp för kommunens och skolans beslutsfattare. Genom er ackreditering har ni bevisat att era tjänster och produkter kan samverka med andra viktiga verktyg i systempusslet.

Provisioning partner

Genom att vara Unikum Connected blir ni ett tryggt köp för kommunens och skolans beslutsfattare. Genom er ackreditering har ni bevisat att era tjänster och produkter kan samverka med andra viktiga verktyg i systempusslet.

Som ackrediterad leverantör underlättar du för kommunens beslutsfattare

Genom att vara Unikum Connected blir ni ett tryggt köp för kommunens och skolans beslutsfattare. Genom er ackreditering har ni bevisat att era tjänster och produkter kan samverka med andra viktiga verktyg i systempusslet.

Dessutom blir ni som Unikum Connected en naturlig leverantör till skolor och kommuner med totalt över 1 miljon potentiella användare för era verktyg.

Vad behöver ni göra för att bli Unikum Connected?

Att vara Unikum Connected innebär att du som leverantör uppfyller viktiga krav gör interoperabilitet i skolans moderna digitala lärmiljö. Kraven och partnerskapen är indelade i kategorier, så att det blir enkelt för skolor och kommuner att hitta och välja partners.

För att bli ackrediterad partner krävs att leverantören

  • Uppfyller dagens krav i sin kategori
  • Har bevisat interoperabilitet tillsammans med minst en annan leverantör eller kommun.
  • Framtidssäkrar sig - genom att förbereda sig för morgondagens krav i vår gemensamma färdplan.

 

Det finns ett antal partnerkategorier i Unikum Connected, för olika typer av leverantörer

  • Content partner - för leverantörer av läromedel och läroresurser.
  • Ecosystem partner - för leverantörer av appar och webbverktyg för lärande och skola.
  • Single Sign-On SSO partner
  • Provisioning partner
  • Integration partner - för leverantörer

 

Vill ni också bli Unikum Connected?

Ta kontakt med sales@unikum.net så tar vi nästa steg tillsammans.

 Unikum är medlem av Skolfederation.se, som är till för att underlätta säker och smidig inloggning till skolans olika webbverktyg.

Unikum samarbetar med Tänk Om som utbildar verksamhetschefer, skolledare och lärare för att utveckla sina förskolor och skolor. Idén är att få mer nytta av både metoder och moderna verktyg. De gör också utbildningar kring verktyget Unikum.Nova Software utvecklar och levererar produkter som förenklar arbetet i skolan och är marknadsledande inom schemaläggning och frånvarohantering. Nova Software står för öppenhet mellan olika leverantörer och system där Skola24 tillsammans med Unikum är en naturlig del i kommunernas moderna systempussel.

Tempus är ett beprövat och lättanvänt system för schemaläggning och närvarohantering i förskola och på fritids, och är ett perfekt komplement till Unikums verktyg för pedagogisk dokumentation i förskolan. Tillsammans kan Tempus och Unikum erbjuda en komplett lösning som underlättar för vårdnadshavare, personal och administratörer – vilket ger mer tid för barnen.

Wizkids, specialister på GAFE hjälper er igång med Google Apps for Education. Google Apps och Unikum kompletterar varandra perfekt och det finns färdiga länkningar mellan Google Apps och Unikum mfl.

Advania hjälper kommuner över hela landet att få olika verksamhetssystem att samverka. Advania är dessutom specialister på att hjälpa kommuner få effektiv koppling mellan elevregister och Unikum med Unikum Connect Synk

Eventful är specialister på Office 365 och hjälper skolor och kommuner igång med molntjänster. Office 365 och Unikum kompletterar varandra perfekt och det finns färdiga länkningar mellan Office 365 och Unikum mfl.

Genom samarbetet mellan Unikum och Svensk e-identitet har skolor möjlighet att införa enkel och säker inloggning som ppfyller Datainspektionens krav. I lösningen ingår ett flertal metoder för inloggning, däribland e-legitimation (BankID) för vårdnadshavare.