Stödinsatser i förskolan – Tryggare, säkrare och smidigare process

Brinner du också för att alla barn i förskolan ska kunna utvecklas och lära enligt läroplanen? Vi på Unikum utvecklar ett digitalt stöd för att hjälpa till i processerna kring barn i behov av särskilt stöd! Hör av dig till oss så berättar vi mer!Processbild över stödinsatser i förskolan

Digitala möjligheter för stödinsatser i förskolan

Digital teknik kan göra det enklare att hantera processerna för barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Den kan stödja förskolans rutiner för att kartlägga barnens behov av stödinsatser och hjälpa till med uppföljning och utvärdering av stödinsatserna. På så sätt kan förskolan vara säker på att alla barn utvecklas och lär enligt läroplanen.

Just nu pågår pilottester i förskolor runt om i landet där vi tar del av behov, utmaningar och framgångar för att hantera stödinsatser i förskolan. Vi planerar att lansera Stödinsatser Förskola till sommaren 2020. Är du intresserad av Stödinsatser Förskola till din verksamhet fyller du i dina kontaktuppgifter så hör vi snart av oss till dig!


Dela på sociala medier