Enkelt, tryggt och synligt i förskolan

Förskolan behöver världens smidigaste verktyg för kvalitet

Hur löser vi det? Ett sätt är att din kommun kommer med i projekt Unik Kvalitet Förskola. I projektet tar vi steg för steg fram nya smidiga digitala verktyg för kvalitet i förskolan – för pedagoger, rektorer i förskola och förvaltning. Vår metod bygger på tät samverkan mellan kommuner, förskolor, universitet och myndigheter över hela landet.Process från barn till huvudman

Enkelt, tryggt och synligt systematiskt kvalitetsarbete i förskolan

Vår vision är att det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan ska vara enkelt, tryggt och synligt för alla – från barn till förvaltning. Detta genom:

 • Enklare samarbete i alla delar av det systematiska kvalitetsarbetet, för smidig planering, genomförande, uppföljning och analys.
 • Trygg och säker hantering av pedagogisk dokumentation i alla steg.
 • Synligt på alla nivåer – från barn till förvaltning – så att insatser och resurser snabbt hamnar rätt.

Varför väljer kommuner att vara med?bilden visar hur det systematiska kvalitetsarbetet kan visas

Deltagarna i Unik Kvalitet Förskola delar erfarenheter och kunskaper om systematiskt kvalitetsarbete med varandra samt är med och formar nya verktyg för förskolan. Vanliga skäl att delta är att:

 • Få vara med och forma en ny generation digitala verktyg
 • Få kunskap och förståelse för problem och möjligheter med de digitala verktygen
 • Spara kostnader och tid – genom att dra nytta av det som görs
 • Komma igång snabbare med moderna digitala verktyg
 • Få möjlighet att prova i liten skala – utan risk

Så går det till

Tillsammans med dig som arbetar i kommun, förskola och universitet vill vi utveckla digitala verktyg genom att:

 • Undersöka behov
 • Utforma verktyg
 • Prova verktyg
 • Utvärdera

Projektet går ut på att vi stegvis testar idéer och metoder i konkreta försök med nya digitala verktyg i förskolan. Projektet koordineras av Unikum – Unikt lärande AB. Projektmetoden har fungerat väl i andra delar av projekt Unik, och fått genomslag för 100 000-tals barn.

Vill du vara med?

Det finns flera sätt att delta i projekt Unik Kvalitet Förskola. Du kan delta som utvecklingspartner, innehållspartner, undersökningspartner eller pilotpartner.

projekt-unik

Kontakta oss!

Visst låter det spännande? Välkommen!

Kontakta annika.onnerlov@unikum.net för mer information.

Dela på sociala medier