Projekt Smart Kvalitet

Ett samarbete för smart digitalt kvalitetsarbete

Projektets vision är att göra det enkelt och smidigt att se och samarbeta kring kvalitet i skolan, på alla nivåer.  Tillsammans med framsynta och nyfikna kommuner kartlägger vi behov och hinder. Målet är att få fram en ny typ av lättanvända digitala verktyg – som gör skillnad.  Vill ni vara med?

Vi söker modiga kvalitetsmedvetna kommuner att delta i projektet. Steg för steg tar vi fram nya smidiga digitala verktyg för kvalitet i skolan – för pedagoger, förskolechefer/rektorer och förvaltning. Vår metod bygger på tät samverkan mellan kommuner, skolor, universitet och myndigheter över hela landet. Arbetet sker i självstyrande pilotprojekt på skolor och i kommuner.

Arbetar du i en sån kommun? Eller vet du någon som är intresserad? Kontakta lise-lotte.hjalmar@unikum.net för mer information!

Fokus i projektet

I projektet arbetar vi med områden där digitala verktyg kan göra stor skillnad för det systematiska kvalitetsarbetet SKA. Några av områdena är

 • Synliggöra lärande på alla nivåer – med Levande Läroplan
 • Se samband – hela vägen från förskolan till studentmössan
 • Smartare analys med sammankopplade verktyg
 • ”Tips från coachen” – AI som sätt att sprida erfarenheter och spara tid

bilden visar hur det systematiska kvalitetsarbetet kan visas

Så går det till

Arbetet sker i stegvisa försök och experiment. Vi testar idéer och metoder konkret med nya digitala verktyg i skolan

 • undersöka behov
 • utforma verktyg
 • testa verktyg
 • utvärdera

Avsikten är att arbeta i samverkan mellan kommuner, förskolor/skolor, universitet och digitala verktygsutvecklare. Projektet koordineras av Unikum – Unikt lärande AB. Projektmetoden har fungerat mycket väl i andra delar av projekt Unik, och fått genomslag för 100 000-tals barn

Flera sätt att medverka

Det finns flera sätt att vara med i projekt Smart Kvalitet:

projekt-unik

Varför väljer kommuner att vara med?

Deltagarna i Smart Kvalitet är med och formar nya verktyg för skolan, och delar erfarenheter med landet. Vanliga skäl att delta är att:

 • Vara med och forma en ny generation digitala verktyg
 • Få kunskap och förståelse för problem och möjligheter med de digitala verktygen
 • Spara kostnader – genom att dra nytta av det som ändå görs
 • Snabbare igång med moderna digitala verktyg
 • Möjlighet att prova i liten skala – utan risk

Dela på sociala medier