FAQ – frågor och svar

Varför finns Unikum?

Unikum finns för att driva på arbetet mot vår vision om unikt lärande för unika barn. Vår del i arbetet är att ta fram nyskapande webbverktyg av världsklass för mål, planer, dokumentation och kvalitet i skolan till elever, lärare, föräldrar och skolledare.

Varför behövs Unikum?

Unikum behövs eftersom det idag råder brist på bra och moderna interaktiva verktyg i skolan. Existerande läromedelsförlag, IT-konsulter och leverantörer har inte lyckats ge elever, lärare, föräldar eller skolledare verktyg de är nöjda med. För att få en skola av världsklass behövs verktyg av världsklass. Därför behövs Unikum.

Är Unikum stort?

På några sätt är vi stora. Unikum är Sveriges största webbtjänst för samarbete kring mål, planer, dokumentation och kvalitet i förskola och skola. Det finns över 1 miljon användarkonton i Unikum i flera tusen skolor och förskolor. Det finns också över 200 000 planeringar och matriser i Unikum Skolbanken, och det är ju stort.

På andra sätt är vi små. I september 2016 var vi 22 medarbetare. Vi växer i takt med att fler och fler vill dra nytta av våra webbtjänster.

Hur drivs Unikum?

Unikum drivs oberoende av intresseorganisationer, politiska partier, läromedelsförlag, internationella programvaruföretag och etablerade konsultbolag.

För att arbeta mot visionen har vi valt att organisera Unikum som ett företag. Vi är därför långsiktigt beroende av att tjänsterna är så bra att intäkter från skolor och kommuner täcker kostnaderna och ger oss överskott så att vi kan fortsätta utveckla, vidareutveckla och sprida tjänsterna i samarbete med elever, lärare, föräldrar och skolledare. Vi har strävat efter att hålla tillväxten i balans och har varit lönsamma varje år sedan vi startade.

Unikums ambition är att med bas i nyskapande verktyg och tjänster för svenska skolor kunna skapa en livskraftig verksamhet som även når ut internationellt.

Hur utvecklar Unikum sina verktyg?

Vi utvecklar våra verktyg tätt, tätt tillsammans med barn, pedagoger, föräldrar och skolledare. Alla delar av vårt arbetssätt, vårt val av utvecklingsverktyg och vårt sätt att organisera oss bygger på samarbete med användare, och på att snabbt och lyhört förbättra våra verktyg.

Verktygen bygger på principerna för Mjuk Infrastruktur från Myndigheten för Skolutveckling. Vi använder öppen källkod för att säkra kvalitet, oberoende, öppenhet och tillgänglighet.

Kräver Unikum att alla barn och föräldrar har internet?

Nej, en grundläggande utgångspunkt är att föräldrar själva ska kunna påverka hur de får sin information. De som av olika skäl inte vill använda dator och internet ska kunna fortsätta använda papper och andra metoder.

Vem har grundat Unikum?

Unikum är grundat av Jonas Ryberg. Jonas har grundat några av Nordens största verksamheter inom interaktivt lärande, däribland Levande Böcker AB – Nordens största utgivare av kunskapsspel för barn och mottagare av Kunskapspriset 2003 samt Enlight AB – börsnoterat och störst i Europa på kvalitetssäkring av kunskap. Andra uppdrag har varit arbete som styrelseledamot i The Interactive Institute (www.tii.se), i Centrum för Talteknologi på KTH, och som medlem av arbetsgruppen ”IT i skola och lärande” inom dåvarande regeringens IT-strategigrupp. Tidigare var Jonas Ryberg konsult på McKinsey & Company. Han har en civilingenjörsexamen i Teknisk Fysik från Chalmers samt en MBA från INSEAD i Fontainebleau.

Jonas Ryberg har initierat och drivit utvecklingen av ett stort antal produktioner och tjänster inom lärande, och mottog priset ”Bästa Läromedel ITiden” av dåvarande utbildningsminister Thomas Östros för kunskapsspelet ”Krakels ABC – Storm i Allemansland”. Han har producerat kunskapsspelen i Krakels ABC-serien, Sveriges mest sålda ABC-program, samt serien Bygg Bilar, Båtar och Flygplan med Mulle Meck – vilka slagit försäljningsrekord för svenska kunskapsspel för barn.

Hur ser bolagsform, styrelse och ägande i Unikum ut?

Unikum är ett aktiebolag med organisationsnummer 556649-2350. Unikum är helt oberoende av IT-jättar och läromedelsförlag, och ägs till 100% av Jonas Ryberg. Styrelsen i Unikum består av Jonas Ryberg och Hans Hemmingsson, med Katarina Ryberg som suppleant.

Dela på sociala medier