Smidig koppling till molntjänster i Unikum

Google GSE eller Office 365? Då passar Unikum perfekt!

Många skolor har börjat eller ska börja använda molntjänster som Google G suite (GSE) eller Office365 med funktioner i världsklass för kalendrar, skapa och dela elevarbeten, chatt och videofunktioner m m. Unikum kompletterar dessa perfekt! Så här används lärplattor och molntjänster för elevarbeten tillsammans med Unikum.

unikum_molnet_apps-646x424

Unikum är en av flera olika typer av moderna verktyg som används i skolor och kommuner. Unikum fokuserar på samarbetsprocesser för kvalitet i lärandet, som mål, planering, dokumentation, omdömen och dialog hem/skola. Det är byggt för att samarbeta med elevregister, molntjänster för elevarbeten, schema och frånvaroprogram där blir Unikum ett nav med planeringar, reflektioner och bedömningar länkar till elevarbeten i exempelvis GSE, Office365 eller YouTube. I Unikum finns kopplingar till viktiga delar i uppdraget som:

  • Läroplans-kopplingar
  • Skriftliga omdömen
  • Stödinsatser med extra anpassningar
  • Statistik kring kunskapsutveckling
  • Elevledda utvecklingssamtal
  • Skolverkets kravtabeller
  • Matriser för formativ bedömning
  • Nationella skolbanken med över 290 000 planeringar

Tillsammans får ni en modern och flexibel lärportal som lever och utvecklas med era elever, lärare och vårdnadshavare.

Se filmen om hur ni kan bygga ett smart och modernt systempussel i er kommun:

Mer om Unikum + Google G suite

 

Mer om Unikum + Office 365

 

Vill du läsa mer?

Kommuners systempussel  – hur pusslar ni ihop rätt verktyg
SKL stödmaterial för införandet av molntjänster

Simrishamn klart för Google Apps – Datainspektionen ger grönt ljus

Dela på sociala medier