Avropa eller Direktupphandla

Alternativ till Upphandling

 

 

Jag vill veta mer

Vid köp under 586 907 kr Direktupphandla

 

Är beloppet under tröskelvärdet för direktupphandling på 586 907 kronor?

Då behöver ni kanske inte ens göra en upphandling utan kan göra en direktupphandling.

En direktupphandling är en upphandling utan krav på viss form. Den vanligaste situationen då direktupphandling används är då det som ska köpas har ett värde som inte överstiger direktupphandlingsgränsen.

 

Läs mer

Avropa på befintliga ramavtal

Ett annat alternativ är att kolla vilka befintliga ramavtal som ni kan avropa på. På avropa.se hittar du Kammarkollegiets ramavtal för programvaror och tjänster.

Där finns Unikum som underleverantör till Atea Sverige AB & PULSEN AB.

Se >> Informationsteknik – Grundläggande IT –  Kontorsstöd

 

 

Avropa