Röd tråd kring barnets lärprocess – kopplat till uppdraget

Hela vägen genom förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning.

I Unikum finns barnets/elevens dokumentation samlad vilket ger en röd tråd kring lärprocessen hela vägen från förskolan, mellan pedagoger och skolor till gymnasiet och vuxenutbildningen – med smarta övergångar mellan stadierna. På så vis underlättas ett systematiskt och kontinuerligt arbete med att utveckla kvaliteten i förskolor och skolor i hela kommunen. Allt kopplat till läroplanerna för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning.rodtrad-507x308-494x3081

 

 

fsk_docu gymnasiumgrundskola

Dela på sociala medier