Medarbetarsamtal – med digitalt stöd

En viktig länk i det pedagogiska ledarskapet

MedarbetarsamtalMånga skolor och kommuner ser medarbetarsamtal som en viktig länk i kedjan kring systematisk kvalitetsutveckling. Med stöd på webben blir det smidigare att hantera förberedelser innan samtalet, dokumentation under samtalet samt uppföljning av överenskommelser efter samtalet.

Så använder kommuner och skolor Unikum för medarbetarsamtal:

  • För skolchefens medarbetarsamtal med rektorer och förskolechefer
  • För rektorers och förskolechefers medarbetarsamtal med sin personal
  • För coachning av viss grupp av medarbetare

Målsättningen med Unikums webbverktyg för medarbetarsamtal:

  • Bättre förberedda samtal – med frågor och utvecklingsmatriser på webben.
  • Tydliga överenskommelser och planer.
  • Förankring i uppdraget – genom koppling till läroplanerna.
  • Mentorn har underlag för alla medarbetare samlade.
  • Enklare att följa upp överenskommelser från föregående samtal.

Hitta många exempel i Skolbanken

I Skolbanken finns hundratals exempel på underlag för medarbetarsamtal.iup-medarbetarsamtal

 

 

Dela på sociala medier