Arbeta systematiskt med kvalitet – på webben

Synligare verksamhet, för bättre systematiskt kvalitetsarbete

syst.kval_groncirkelDet systematiska kvalitetsarbetet underlättas genom att dokumentation finns lätt tillgänglig för uppföljning, analys och planering av enskilda pedagoger, arbetslag och skolledare.

Enklare och smidigare steg i kvalitetsarbetet

  • Planering – Alla steg från att skapa, kvalitetssäkra, sprida och förbättra planeringar.
  • Genomförande – Verksamheten blir synlig på alla nivåer, och drar nytta av moderna verktyg för samarbete och formativ bedömning.
  • Uppföljning – kan ske direkt på alla nivåer, baserat på dagsfärsk information om kunskapsresultat och processer.
  • Analys – kan ske när som helst, på alla nivåer, och i samarbete inom och mellan arbetslag, förskolor och skolor.

Förskolan

Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan
Med Unikum kan du på ett smidigt sätt hantera och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan. Läs mer. 

Grundskolan

Mer om systematiskt kvalitetsarbete i grundskolan

 

Mer om systematiskt kvalitetsarbete:

Skolinspektionens vägledning till systematiskt kvalitetsarbete

Skolverkets Allmänna råd för systematiskt kvalitetsarbete

Stödmaterialet ”Kvalitetsarbete i praktiken” 

Dela på sociala medier