Vad behöver ni göra i kommunen kring GDPR och Unikum?

Vill du veta mer om dataskydd, villkor och hantering av personuppgifter i Unikum?

Läs mer

Unikum + GDPR = Sant

Den 25 maj 2018 började den nya dataskyddsförordningen GDPR gälla. Mycket liknar den tidigare personuppgiftslagen (PUL), men den nya dataskyddsförordningen ger på många sätt ett starkare skydd för personuppgifter. En viktig nyhet är att det uttryckligen anges att den som behandlar personuppgifter ska kunna visa att man följer bestämmelserna i dataskyddsförordningenm Man måste ha rutiner, och visa att de följs.

På Unikum har vi förberett oss för GDPR sedan länge, för att ni skall kunna varar trygga med hanteringen av personuppgifter.

Detta har vi gjort ...

På Unikum har vi förberett oss för den nya dataskyddsförordningen GDPR under lång tid. Exempel på viktiga saker som vi fått på plats är:

  • Byggt nya regelstyrda gallrings- och arkiveringsfunktioner – med stöd för kommunens dokumenthanteringsplan
  • Hanterat ”rätten att bli glömd”
  • Förstärkt vår Privacy by Design, med bland annat inbyggd informationssäkerhet genom separation av personuppgifter från dokumentation
  • Ändrat processen i supporten genom hantering av personuppgifter i supportärenden
  • Reviderat vår backuphantering för dataarkivering i linje med GDPR
  • Uppdaterat Personuppgiftspolicy och Användarvillkor
  • Ändrat vår incidenthanteringsprocess med anmälan till dataskyddsinspektionen vid identitetsintrång
  • med mera …

 

 

Visste du att:
Datainspektionen byter namn till integritetsmyndigheten den 1 maj?

Hur märks det nya kring GDPR för era användare?

  • Alla användare att behöva godkänna uppdaterad Personuppgiftspolicy och Användarvillkor vid första inloggning.
  • Det kommer finnas nya alternativ för medgivanden, t.ex. vid övergångar mellan skolor.

 

 

Är du Dataskyddsombud på er kommun, eller kontaktperson för Unikum?

Vi behöver uppdatera avtalet om Personuppgiftsbiträde med er. Det nya avtalet hittar du på denna sidan.

Vi skickar regelbundet ut information om uppdateringar av dataskydd och hantering av personuppgifter. Vi behöver därför kontaktuppgifter till ert dataskyddsombud, registrator eller motsvarande, för att veta vart informationen skall skickas. Vänligen skicka in kontaktuppgifter till din kontaktperson hos oss på Unikum.

Läs mer om avtal och villkor kring dataskydd i Unikum på denna sida.