Smart summativ bedömning år 6-9

Följ elevens visade kunskap i Skolverkets kravtabeller

bla145Lärare i år 6-9 arbetar febrilt med summativa bedömningar inför terminssluten i alla sina klasser. Dessa ligger till grund inte bara för betygsättning utan även för kvalitetsarbete och uppföljning av insatser i arbetslag, på skolan och i hela kommunen. Arbetet behöver därför så klart kunna löpa smidigt och effektivt och ändå ge likvärdiga bedömningar.

Målsättningen är att få likvärdighet i bedömningarna för alla elever, och därför är det allt vanligare att lärare vill följa elevens visade kunskap med hjälp av Skolverkets kravtabeller.

För att kunna uppdatera visad kunskap under terminen allteftersom eleverna arbetar i sina arbetsområden vill många också kunna göra sitt arbete med mobil eller lärplatta under pågående lektion, och i vissa fall för flera elever i ett svep.

summativ_process

Skolor som har bra arbetssätt kring formativ bedömning behöver också säkra att det formativa underlaget i form av t.ex. planeringar och matriser är synliga som underlag för den summativa bedömningen. Skolor som dessutom vill väva in en formativ nytta av den summativa bedömningen vill i många fall också peka på utvecklingsområden för eleven i samband med den summativa bedömningen.

Som lärare behöver jag kunna säkra att den summativa bedömningen inte stör det formativa arbetet under terminen. Jag behöver därför kunna göra uppdateringar av den summativa bedömningen utan att den syns för elever om jag vill, och styra exakt när bedömningar skall publiceras för elever och föräldrar t ex till terminsslut.

Tack vare lärarens arbete med den summativa bedömningen finns ett gediget underlag för uppföljning av kunskapsutveckling och behov av särskilt stöd på alla nivåer, från elev och klass till skola och kommun.

översikt

Smart summativ bedömning på webben

I Unikum är det smidigt, effektivt och likvärdigt att arbeta med summativa bedömningar:

  • Smidigt: Kan uppdatera för flera elever samtidigt
  • Med mobilen:  Lärare kan t.ex. uppdatera från mobilen direkt när eleven visar kunskaper t.ex i en presentation eller diskussion.
  • Spara tid: Skolor och kommuner slipper lägga in Skolverkets tabeller i matriser
  • Styrd publicering: Lärarnas bedömningar syns inte för elever förrän lärare väljer att publicera dem – t.ex. i slutet av terminen
  • Tydligare: Nyckelord för aspekter gör det lättare att hitta i tabellerna
  • Tåligare: Mer robust när man har dålig internetkoppling, eller många lärare bedömer samtidigt
  • Både grundskola och grundsär

Dela på sociala medier