Smidigt webbstöd för pedagogiskt ledarskap

Underlättar rektorns vardag

Du som rektor är en nyckelperson i alla reformer som skolan går igenom. Skolinspektionens Rektors ledarskap lyfter särskilt fram rektorns pedagogiska ledarskap som en väsentlig förutsättning för att lyckas. Men har du som rektor de bästa förutsättningarna att arbeta som pedagogiska ledare? Har du de verktyg de behöver? Unikum är ett modernt webbverktyg som underlättar rektorns vardag på många sätt.

Enklare att göra läroplanen till en del av vardagen

Läroplanen är inbyggd i Unikum. Lärarna kan lätt skapa proffsiga pedagogiska planeringar och koppla all dokumentation till läroplanens mål.

stats-238x1452Bättre uppföljning och analys av kunskapen

Elevernas kunskapsresultat kan följas upp på både individ-, grupp-, skol- och kommunnivå. All information är dagsfärsk, och du som skolledare kan se om underlaget är komplett, eller om det saknas uppdaterade bedömningar för delar av eleverna.

iup-medarbetarsamtalBra stöd för medarbetarsamtal

Proffsiga medarbetarsamtal är en del av arbetet med att länka vardagsarbetet till skolans och arbetslagets utvecklingsmål. I Unikum finns stöd för att arbeta med förberedelser för medarbetarsamtal, för samtalet, och för uppföljning av överenskommelser från samtalet.

 

syskvalplainUnderlätta det systematiska kvalitetsarbetet 

Rektor har insyn i all elevdokumentation, ser behov av särskilda insatser och kan säkra kvaliteten.
Som underlag till utveckling av skolans verksamhet, planeringar och proffsiga medarbetarsamtal. Läs mer i Skolverkets Allmänna råd för systematiskt kvalitetsarbete.  

Dela på sociala medier